Ekonomická fakulta
Úvod > Pracoviská > Katedra verejnej ekonomiky a regionálneho rozvoja >

Udržateľný rozvoj

Garant predmetu:
Vyučujúci: Kožiak Radoslav, doc., Ing., PhD.
 
Cieľ predmetu: Úvod do štúdia udržateľného rozvoja. Základné pojmy, metódy a nástroje. Vymedzenie subjektov a súvislostí v oblasti udržateľného rozvoja. Základné dokumenty, ich filozofia, význam, štruktúra, výstupy. Ekonomický, sociálny a environmentálny aspekt udržateľného rozvoja. Nástroje udržateľného rozvoja. Meranie a hodnotenie udržateľného rozvoja. Stratégia trvalo udržateľného rozvoja v Slovenskej republike. Trvalo udržateľný rozvoj na miestnej úrovni (miestna Agenda a miestna Akcia 21). Kjótsky protokol, skleníkový efekt a obchodovanie s emisnými kvótami  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci KVEaRR | Dátum aktualizácie: 11. 9. 2012 | Aktualizoval: Administrátor
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111