Ekonomická fakulta
Úvod > Pracoviská > Katedra verejnej ekonomiky a regionálneho rozvoja >

Informačné systémy v manažmente území

Garant predmetu:
Vyučujúci:    
Cieľ predmetu: Úvod do problematiky GIS a geografických informácií. Základy geoinformatiky. Princípy vektorovej reprezentácie. Princípy rastrovej reprezentácie. Povrchy - digitálne modely terénu. Zdroje údajov a ich vstup do GIS. Reštrukturalizácia údajov. Relačné databázy. Geografické analýzy údajov. Digitálne spracovanie obrazov s dôrazom na diaľkový prieskum Zeme. Vizualizácia dát a tvorba výstupov. Softvérové prostriedky pre GIS. Aplikácie v oblasti verejnej správy a regionálneho rozvoja na Slovensku. Vývojové trendy v oblasti GIS a geografických informácii. Praktické individuálne precvičenie uvedených postupov a zvládnutie základných funkcií výučbového systému - reštrukturalizácia, manipulácia s údajmi, analýzy a modelovanie, vizualizácia dát a tvorba výstupov. Verejne dostupné aplikácie GIS. Využívanie informačných systémov v organizáciách regionálneho rozvoja a verejnej správy. Vývojové trendy informačných systémov verejnej správy. Aktuálne trendy elektronizácie služieb verejnej správy. Personálny informačný systém. Manažérsky informačný systém. Export údajov z informačného systému a ich spracovanie. Modelovanie a analýza ekonomických procesov s využitím pokročilých nástrojov tabuľkového procesora.  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci KVEaRR | Dátum aktualizácie: 11. 9. 2012 | Aktualizoval: Administrátor
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111