Ekonomická fakulta
Úvod > Pracoviská > Katedra verejnej ekonomiky a regionálneho rozvoja >

Partnerstvo a komunikácia v regionálnom rozvoji

Garant predmetu:
Vyučujúci: Borsekova Kamila, Ing., PhD.
Vaňová Anna, doc., Ing., PhD.
 
Cieľ predmetu: Partnerstvo. Formy partnerstiev. Subjekty vzťahov. Nástroje budovania partnerstiev. Prekážky a kľúčové faktory budovania úspešných partnerstiev. Etika, etiketa a komunikácia manažérov v regionálnom rozvoji. Komunikácia pri vyjednávaniach. Etika a komunikácia v krízových situáciách. Základné spoločenské pravidlá a nadväzovanie kontaktov. Príprava k pracovnej a spoločenskej komunikácii. Správanie sa v pracovnom tíme (vzťah „nadriadený – podriadený“), vzťahy ľudí rozdielneho pohlavia a veku, korešpondencia, telefonovanie, mobing, diskriminácia. Pravidlá spoločenského správania pri pracovných rokovaniach so zahraničnými partnermi. Zásady medzinárodnej spoločenskej etikety, interkultúrne osobitosti rokovaní. Plánovanie a organizácia odborných, pracovných a verejných podujatí a ich význam v regionálnom rozvoji. Pracovné a spoločenské podujatia.  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci KVEaRR | Dátum aktualizácie: 11. 9. 2012 | Aktualizoval: Administrátor
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111