Ekonomická fakulta
Úvod > Pracoviská > Katedra verejnej ekonomiky a regionálneho rozvoja >

Penzijná ekonómia

Garant predmetu:
Vyučujúci:    
Cieľ predmetu: Študent: 1. je schopný pochopiť ekonomické princípy budovania penzijných systémov z pohľadu regulátora, 2. použiť poznatky penzijnej ekonómie na odhad udržateľnosti penzijných systémov a jednotlivých schém, 3. aplikovať nadobudnuté poznatky a zručnosti pri riešení výskumných úloh v oblasti penzijnej ekonómie (stavba OLG modelu), 4. posúdiť adekvátnosť, nákladovú efektívnosť, rizikovosť, udržateľnosť, transparentnosť a dostupnosť penzijných systémov a schém, 5. hodnotiť a interpretovať reformy penzijných systémov v skúmaných krajinách, 6. vytvoriť a úspešne obhájiť analytickú prácu z oblasti penzijnej ekonómie.  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci KVEaRR | Dátum aktualizácie: 11. 9. 2012 | Aktualizoval: Administrátor
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111