Ekonomická fakulta
Úvod > Pracoviská > Katedra verejnej ekonomiky a regionálneho rozvoja >

Rozvoj miestnej a regionálnej ekonomiky

Garant predmetu:
Vyučujúci: Čapková Soňa, doc., Ing., PhD.
Flaška Filip, Ing., PhD.
Sýkorová Katarína, Ing., PhD.
 
Cieľ predmetu: Koncept rozvoja miestnej ekonomiky. Ekonomický rast a ekonomický rozvoj. Vnútorné faktory rozvoja miestnej ekonomiky. Tvorba priaznivého podnikateľského prostredia na miestnej a regionálnej úrovni. Metódy a nástroje analýzy ekonomickej základne územia. Kvantitatívne analýzy miestnej a regionálnej ekonomiky. Plánovanie rozvoja miestnej a regionálnej ekonomiky. Základné stratégie podpory miestnej a regionálnej ekonomiky. Úloha malých a stredných podnikov v rozvoji územia. Podpora vzniku nových podnikov na regionálnej a miestnej úrovni. Nástroje podpory malých a stredných podnikov na miestnej a regionálnej úrovni. Inkubátory. Informačné nástroje. Finančné nástroje. Poradenské služby. Infraštruktúra. Podpora investícií a investičné stimuly. Možnosti miestnych a regionálnych inštitúcií pri podpore prílevu investícií do regiónu. Klastre, ich význam a aktivity podporujúce ich rozvoj v regióne. Ľudské zdroje a rozvoj miestnej ekonomiky. Úloha univerzít v ekonomickom rozvoji území.  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci KVEaRR | Dátum aktualizácie: 11. 9. 2012 | Aktualizoval: Administrátor
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111