Ekonomická fakulta
Úvod > Pracoviská > Katedra verejnej ekonomiky a regionálneho rozvoja >

Verejná správa a regionálny rozvoj

Garant predmetu:
Vyučujúci: Kožiak Radoslav, doc., Ing., PhD.
Sýkorová Katarína, Ing., PhD.
Vitálišová Katarína, doc., Ing., PhD.
 
Cieľ predmetu: Systém verejnej správy. Aktivity verejnej správy vo vzťahu k spravovaným subjektom. Spravovanie a riadenie území. Kontext miestneho a regionálneho rozvoja. Historické súvislosti, princípy a rozmanitosť miestneho a regionálneho rozvoja. Teórie vysvetľujúce súčasné tendencie rozvoja regiónov, ich prepojenie na politiky. Vertikálna prepojenosť medzi jednotlivými úrovňami verejnej správy a horizontálne vzťahy medzi zainteresovanými subjektmi. Mobilizácia vnútorného potenciálu a podpora endogénneho rozvoja. Intervencie, nástroje a politiky inštitúcií verejnej správy zamerané na miestnu a regionálnu ekonomiku. Nástroje hodnotenia miestnej/ regionálnej ekonomiky. Kvantitatívne analýzy miestnej a regionálnej ekonomiky. Regionálna konkurencieschopnosť.  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci KVEaRR | Dátum aktualizácie: 11. 9. 2012 | Aktualizoval: Administrátor
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111