Ekonomická fakulta
Úvod > Pracoviská > Katedra verejnej ekonomiky a regionálneho rozvoja >

Sociálne poistenie

Garant predmetu: Štrangfeldová Jana, doc., Ing., PhD.
Vyučujúci:    
Cieľ predmetu: Nadobudnutie teoretických poznatkov o vývoji a formovaní sociálneho poistenia vo vybraných krajinách a získanie schopností komparácie poistných systémov. Poistný systém v SR, jeho genéza a súčasné trandy.  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci KVEaRR | Dátum aktualizácie: 11. 9. 2012 | Aktualizoval: Administrátor
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111