Ekonomická fakulta
Úvod > Pracoviská > Katedra verejnej ekonomiky a regionálneho rozvoja >

Priestorová ekonomika

Garant predmetu: Kožiak Radoslav, doc., Ing., PhD.
Vyučujúci: Kološta Stanislav, doc., Ing., PhD.
Kráľ Pavol, RNDr., PhD.
 
Cieľ predmetu: Rozšíriť poznanie z ekonomickej teórie o poznatky z priestorového usporiadania ekonomiky. Rozvíjať ekonomické myslenie založené na teoretickom základe priestorovej ekonomiky a naučiť ako aplikovať jednotlivé teórie priestorovej ekonomiky pri riešení vecných a ekonomických problémov rozvoja územia.  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci KVEaRR | Dátum aktualizácie: 11. 9. 2012 | Aktualizoval: Administrátor
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111