Ekonomická fakulta
Úvod > Pracoviská > Katedra verejnej ekonomiky a regionálneho rozvoja >

Environmentálny manažment v podnikaní

Garant predmetu: Kološta Stanislav, doc., Ing., PhD.
Vyučujúci: Flaška Filip, Ing., PhD.
Kološta Stanislav, doc., Ing., PhD.
 
Cieľ predmetu: Osvojenie si poznatkov o metódach a nástrojoch plánovania a riadenia založených na akceptovaní environmentálneho aspektu rozvoja a získanie schopností ich využívania v oblasti verejnej správy a na podnikovej úrovni.  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci KVEaRR | Dátum aktualizácie: 11. 9. 2012 | Aktualizoval: Administrátor
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111