Ekonomická fakulta
Úvod > Students >

Study Department and Information for Students

Study Department:

Ďurdinová Jana
mail: jana.durdinova@umb.sk
phone: +421 48 446 6124
office no.: 038 NB

Dobrotová Alena, Ing.
mail: alena.dobrotova@umb.sk
phone: +421 48 446 6125
office no.: 040 NB

 


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 7. 12. 2021 | Aktualizoval: Horvátová Lucia
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111