Ekonomická fakulta
Úvod > Pracoviská > Inštitút manažérskych systémov, Poprad >

Ekonomika podniku 1.

Garant predmetu: Marková Viera, prof. Ing., PhD.
Vyučujúci: Gundová Petra, Ing., PhD.
Hroncová - Vicianová Jana, Ing. PhD.
Hvolková Lenka, Ing., PhD.
Marková Viera, prof. Ing., PhD.
Sopková Eva, Ing., PhD.
 
Cieľ predmetu: Osvojiť si komplexné poznatky o jednotlivých typoch podnikateľských subjektov, formách podnikania a majetku podniku. Vysvetliť základné pojmy súvisiace s ekon. stránkou činnosti pod. (náklady, ceny, výnosy, HV), založením podniku a ukončením jeho činnosti.  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci IMS | Dátum aktualizácie: 11. 9. 2012 | Aktualizoval: Administrátor
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111