Ekonomická fakulta
Úvod > Pracoviská > Inštitút manažérskych systémov, Poprad >

Projektový manažment 2.

Garant predmetu:  
Vyučujúci: Závadský Ján, prof. Ing., PhD.
 
Cieľ predmetu: Prehĺbiť poznatky z Projektového manažmentu I. Pochopiť podstatu a obsah procesne orientovaných manažérskych systémov. Zvládnuť proces plánovania, prípravy, organizácie, realizácie a kontroly projektov. Vedieť využiť softvérové nástroje na podporu projektového manažmentu.  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci IMS | Dátum aktualizácie: 11. 9. 2012 | Aktualizoval: Administrátor
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111