Ekonomická fakulta
Úvod > Pracoviská > Inštitút manažérskych systémov, Poprad >

Investičné riadenie v MaSP

Garant predmetu: Marková Viera, prof. Ing., PhD.
Vyučujúci: Hvolková Lenka, Ing., PhD.
Klementová Vladimíra, Ing., PhD.
Marková Viera, prof. Ing., PhD.
 
Cieľ predmetu: Poskytnúť komplexné poznatky o procese investičného riadenia (najmä plánovania a rozhodovania), o nástrojoch podporujúcich investičný rozvoj MaSP, o hodnotení efektívnosti reálnych investícií, rizika ich realizácie a možnosti finančného zabezpečenia.  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci IMS | Dátum aktualizácie: 11. 9. 2012 | Aktualizoval: Administrátor
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111