Ekonomická fakulta
Úvod > Študent > Oznamy pre študentov >

PROMÓCIE absolventov inžinierskeho štúdia

Promócie absolventov INŽINIERSKEHO štúdia akademického roka 2020/2021
 

Promócie absolventov INŽINIERSKEHO štúdia akademického roka 2020/2021

sa uskutočnia dňa 1. októbra 2021 (piatok)

podľa tohto harmonogramu: Harmonogram slávnostných promócií


Zaradenie absolventov je zverejnené aj v AiS. Na promócie sú zaradení LEN absolventi, ktorí sa v termíne do 15. 9. 2021 na promócie prihlásili cez AiS. Z kapacitných dôvodov nie je možné zaradiť na promócie ďalších absolventov.

 

Upozornenia:

1. Absolventi, ktorí si už inžiniersky diplom (májový termín štátnych skúšok) prevzali, ho musia priniesť a odovzdať na nácviku promócií.

2. Čas nácviku je potrebné dodržať.

3. Absolvent môže mať na promóciách ako hostí maximálne 2 osoby.

4. V rámci promócií sa bude fakulta riadiť protokolom „OTP“ (očkovaní, testovaní, prekonaní) Covid Automatu. Pod OTP sa myslia výlučne osoby, ktoré sú plne očkované, testovane (v závislosti od stupňa rizika), alebo ochorenie COVID-19 prekonali za ostatných 180 dní. Pri vstupe do budovy musí absolvent aj pozvaní hostia preukázať splnenie podmienky OTP.

5. Prosíme pozvaných hostí prísť v dostatočnom časovom predstihu (z dôvodu kontroly splnenia podmienky OTP).

 

Upozorňujeme absolventov, že v prípade zhoršenia epidemiologickej situácie môžu byť slávnostné promócie zrušené.

 


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 17. 9. 2021 | Aktualizoval: Horvátová Lucia
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111