Ekonomická fakulta
Úvod > Pracoviská > Katedra verejnej ekonomiky a regionálneho rozvoja >

Konferencie a workshopy

Konferencie a workshopy organizované Katedrou verejnej ekonomiky a regionálneho rozvoja. Zborníky a výstupy z podujatí nájdete na jednotlivých odkazoch v rozbaľovacom menu vľavo dole.


Za obsah zodpovedá: Vedúci KVEaRR | Dátum aktualizácie: 13. 10. 2015 | Aktualizoval: Svidroňová Murray Mária
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111