Ekonomická fakulta
Úvod > Pracoviská > Katedra cestovného ruchu > Spoločenské podujatia >

2012 Čaša vína

                                                                                                       


Za obsah zodpovedá: Vedúca KCR | Dátum aktualizácie: 9. 10. 2013 15:57:14 | Aktualizoval: Makovník Tomáš
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111