Ekonomická fakulta
Úvod > Pracoviská > Katedra cestovného ruchu > Konferencie a podujatia >

2014 Konferencia Turistica Bistriciensis

 

 

Webová stránka konferencie

Website of the conference

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Konferencia 2014 - Pozvánka.pdf (2. 2. 2017 10:38:03)
Konferencia 2014 - Invitation.pdf (2. 2. 2017 10:37:59)
Konferencia 2014 - Program.pdf (2. 2. 2017 10:37:51)
Konferencia 2014 - Šablóna príspevku (papers template).docx (2. 2. 2017 10:35:54)
Konferencia 2014 - Pokyny k platbe.pdf (2. 2. 2017 10:35:42)
Konferencia 2014 - Payment instructions.pdf (2. 2. 2017 10:35:36)


Za obsah zodpovedá: Vedúca KCR | Dátum aktualizácie: 2. 2. 2017 | Aktualizoval: Makovník Tomáš
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111