Ekonomická fakulta
Úvod > Veda a výskum >

Centrum rozvoja doktorandov

 

CENTRUM ROZVOJA DOKTORANDOV

 

„Vzdelanosť spoločnosti závisí od vzdelaných jednotlivcov.“

 

Kto sme?

CRD je unikátnym pracoviskom výskumu a vzdelávania doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, ktoré bolo založené v júni 2004.

 

Čo je naším poslaním?

Poslaním CRD je prostredníctvom tvorivých aktivít doktorandov pomáhať zlepšovať kvalitu vedecko-výskumných a pedagogických procesov na Ekonomickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a rozvíjať spoluprácu s hospodárskou praxou.

 

Čo je naším hlavným cieľom?

Hlavným cieľom CRD je komercializácia dizertačných prác a výsledkov výskumu v snahe prepojiť výsledky bádania doktorandov s potrebami hospodárskej praxe.

 

Aké činnosti vykonávame?

Činnosti CRD zamerané na rozvoj doktorandov:

Činnosti CRD zamerané na spoluprácu s hospodárskou praxou:

 

Nájdete nás aj na Facebook-u a Instagrame.

 

Centrum rozvoja doktorandov

Tajovského 10, 975 90  Banská Bystrica

tel. č.: 048/446 21 77

e-mail: crd@umb.sk


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 12. 11. 2019 | Aktualizoval: Petra Cisková
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111