Ekonomická fakulta
Úvod > Veda a výskum > Centrum rozvoja doktorandov >

Organizačná štruktúra

Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť
prof. Ing. Emília Zimková, PhD.
e-mail: emilia.zimkova@umb.sk

Vedúca CRD
Ing. Filip Smutný
e-mail: filip.smutny@umb.sk

Členovia CRD

Ing. Alica Albertová
e-mail: alica.albertova@umb.sk

Ing. Daniela Mališová
e-mail: daniela.malisova@umb.sk

Ing. Juraj Medzihorský
e-mail: juraj.medzihorsky@umb.sk

Ing. Alexandra Mertinková
e-mail: alexandra.mertinkova@umb.sk

Ing. Darina Rojíková
e-mail: darina.rojikova@umb.sk

 

 

V prípade záujmu o členstvo v CRD vyplňte registračný formulár.


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 26. 11. 2021 | Aktualizoval: Petra Cisková
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111