Ekonomická fakulta
Úvod > Ponuka > Študijné pobyty a stáže v zahraničí > ERASMUS+ Outgoing (SJ) >

Postup počas trvania mobility

POVINNOSTI ŠTUDENTOV POČAS MIOBILITY

- pošas trvania mobility (aj stáže)  ste povinný informovať nás o akýchkoľvek zmenách, ktoré nastanú  v súvislosti s vašim štúdiom alebo stážou.

a) zmeny týkajúce sa štúdia alebo stáže - zaznamenávate výlučne v  Leraning Agremente v 2. časti - v tabuľke A2, kde zaznamenáte pridané alebo odobraté predmety, resp. zmeny v názvoch predmetov alebo v počte pridelených kreditov za predmety a pod. Nikdy nemeníte pôvodný LA, ktorý ste nám už odovzdali.

Tieto zmeny vytlačíte,  podpíšete, dáte podpísať na partnerskej inštitúcii a  pošlete ako prílohu mailu na  jana.prasovska@umb.sk.

b) Tabuľku B2 nevypĺňajte. Pani prodekanka si vaše zmeny pozrie a zaznačí si, ako sa zmenia podmienky uznania vzhľadom na vykonané zmeny.

 

 

 

LA 2019 - 2020 final X.docx (10. 9. 2019 9:28:32)


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre medzinárodné vzťahy | Dátum aktualizácie: 4. 6. 2020 | Aktualizoval: Prašovská Jana
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111