Ekonomická fakulta
Úvod > Ponuka > Študijné pobyty a stáže v zahraničí > ERASMUS+ Outgoing (SJ) >

Postup a dokumentácia po ukončení mobility

DOKUMENTY A POVINNOSTI PO NÁVRATE Z MOBILITY

 

Požadované dokumenty prinesiete na referát mobilít študentov čo najskôr po ukončení vášho pobytu.

a) od partnerskej školy dostanete:

b) pani prodekanku pre štúdium EF UMB navštívite osobne s potrebou uznania štúdia na mobilite. Ak nie je možná osobná návšteva, kontaktujete ju e mialom na maria.kanderova@umb.sk

K uznávaniu prinesiete alebo zašlete: výpis vašich výsledkov z mobility = Transcript of Records a pôvodný Learning Agrement a prípadne aj časť so zmenami v predmetoch, ak nastali počas mobility.

c) Správa študenta = “on-line Survey“ - do mailu dostanete výzvu na vyplnenie správy z mobility. Po vyplnení si ju prosím uložte a zašlite mi do mailu na jana.prasovska@umb.sk

d)  on-line jazykový test po ukončení mobility - rovnako, ako pred začiatkom mobility vyplníte jazykový test,  aj po ukončení mobility na základe automatickej výzvy, ktorá vám opäť príde do mailu, kontrolujte si aj SPAM BOX.

 

V prípade potreby kontaktujte:

Jana Prašovská, jana.prasovska@umb.sk

osobne pondelok - štvrtok  od 8:30 do 12:00

EF, 1. posch. č. 102

 

Cnfirmation of study at host institution.doc (14. 4. 2016 9:15:00)


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre medzinárodné vzťahy | Dátum aktualizácie: 20. 5. 2021 | Aktualizoval: Prašovská Jana
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111