Ekonomická fakulta
Úvod > Fakulta >

Kalendár podujatí

Vyhľadávanie v akciách
Usporiadateľ:
Začína najskôr:
Začína najneskôr:

Pripravované podujatia
20. 3. 2023Prednáška absolventky: Mgr. Ing. Daniela Volanská PhD., Dobrý kraj Rozvojová agentúra BBSK, n. o. : Marketingový manažment v cestovnom ruchu na príklade Banskobystrického samosprávneho kraja
20. 3. 2023Nexus financií a rastu v štátoch Európskej únie
21. 3. 2023Možnosti zlepšenia prístupnosti cestovného ruchu pre ľudí so zrakovým postihnutím
21. 3. 2023Moderný hotelový informačný systém: Ing. Miroslav Knižka, PhD.
22. 3. 2023V záhrade s rektorom
23. 3. 2023Seminar Academica Turistica
30. 3. 2023ŠVA 2023 - 29. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie EF UMB (prezenčne)
30. 3. 2023Regionálne podujatie na UMB v Banskej Bystrici- Najvyšší kontrolný úrad SR ako partner otvorených inštitúcií
3. 4. 2023Daňová politika v cestovnom ruchu, Ing. Michal Hornok PhD., GAMO a. s.
18. 4. 2023Informačné systémy a ich význam v cestovných kanceláriách
18. 4. 2023Efektívnosť financovania marketingovej stratégie verejnej vysokej školy
30. 8. 2023Aplikácie matematiky a štatistiky v ekonómii, 25. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie
 
Podujatia organizované v roku 2023
16. 3. 2023Minulé, súčasné a budúce výzvy v riadení ľudských zdrojov v krajinách V4 - vedecký workshop
15. 3. 2023Prednáška z praxe - Clarios: Digitalizácia účtovných procesov
13. 3. 2023Peter Pozníček: Krízové situácie v cestovnej kancelárii a ich riešenie
6. 3. 2023Menej odpadu
3. 3. 2023Pracovné stretnutie Akademickej obce Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
1. 3. 2023Vplyv nadmerného cestovného ruchu na rovnováhu v území
1. 3. 2023Odkaz profesora Imricha Karvaša pre súčasnú hospodársku vedu a prax
15. 2. 2023Peter Fabok: Manažment podujatí na príklade Banskobystrického maratónu
14. 2. 2023DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ 2023
23. 1. 2023Pracovné stretnutie pedagogických a nepedagogických zamestnancov EF UMB v BB
 
Podujatia organizované v roku 2022
13. 12. 2022Projektové riadenie vo Finančnej správe
12. 12. 2022Medzinárodná prednáška zahraničného hosťa z Wroclaw University of Economics and Business dr. hab. Piotr Gryszel pre študentov doktorandského študia na tému Competitiveness of Tourist Regions
9. 12. 2022Predvianočné stretnutie bývalých frankofónnych študentov EF UMB
7. 12. 2022EÚ a konkurencieschopnosť podnikov (diskusia s Ing. Luciou Masárovou v rámci predmetu Úvod do európskej integrácie)
6. 12. 2022Medzinárodné doktorandské kolokvium
6. 12. 2022Plánovanie v podnikoch cestovného ruchu pod vplyvom zmien ekonomického prostredia
6. 12. 2022Zámery politiky rozvoja cestovného ruchu na Slovensku - workshop
5. 12. 2022Ochrana údajov v cestovnom ruchu
29. 11. 2022Prednáška prof.Dr. Lenky Duranovej, University of Applied Sciences, Schmalkalden, Nemecko
29. 11. 2022Stanislav Pánis, analytik J&T Banka: Súčasná situácia na finančných trhoch a výhľad na rok 2023
29. 11. 2022Tvorba podnikateľského plánu v praxi
28. 11. 2022Participatívna tvorba vodnej politiky SR
28. 11. 2022História, vývin a kultúra v medzinárodnej firme
24. 11. 2022SKILL IT - Grow with Google Student Ambassadors & Google Certified Trainers
23. 11. 2022Portfólia alternatívnych investícií, aukcie a numizmatika. Prednáška z praxe s absolventom EF UMB Elizejom Machom
23. 11. 2022Lukáš Herbrík (ETOPS): Alternative Investments - Hedge Funds from Operations perspective
23. 11. 2022Európsky dvor audítorov: pohľad zvnútra (diskusia s Ing. Branislavom Ondreášom v rámci predmetu Úvod do európskej integrácie)
22. 11. 2022Riadenie hotela v meniacom sa prostredí
22. 11. 2022Michal Nalevanko: Lifecycle investing: Neintuitívna stratégia pre bezpečnejšie a výnosnejšie investovanie (prednáška z praxe)
15. 11. 2022Osobitosti rozvoja cestovného ruchu v Afrike a na Blízkom východe - Martina Badinková, team leader na oddelení pobytov, spoločnosť Pelikán
14. 11. 2022Iniciatíva Otvorené vládnutie v Banskej Bystrici
9. 11. 2022Ochrana duševného vlastníctva v cestovnom ruchu - prednáška
8. 11. 2022Deň otvorených dverí EF UMB 2022
8. 11. 2022Výstava a predstavenie nových vedeckých publikácií zamestnancov IMS EF UMB
8. 11. 2022Letenkové rezervačné systémy - Michal Beňuška, absolvent odboru Ekonomika a riadenie cestovného ruchu, supervisor na oddelení leteniek, spoločnosť Pelikán
7. 11. 2022Ako sa robí udržateľná dopravná politika participatívne?
25. 10. 2022Prax v cestovnom ruchu, Lucia Miklošová - team leader na oddelení pobytov, spoločnosť Pelikán
25. 10. 2022Základy SEO - optimalizácie pre vyhľadávače
24. 10. 2022Trh práce a zlepšenie možností zamestnania sa
20. 10. 2022Verejná inauguračná prednáška doc. Ing. Mareka POTKÁNYHO, PhD.
18. 10. 2022Úvod do leteckej prepravy: Monika Strehárová, manažérka pobočky Zvolen, spoločnosť Pelikán
11. 10. 2022Platobné karty z pohľadu predsedníčky Komisie pre platobné karty pri SBA - Ing. Zuzany Polákovej
5. 10. 2022Európske inštitúcie: pohľad zvnútra (diskusia s Ing. M. Jahodom v rámci predmetu Úvod do európskej integrácie)
5. 10. 2022Založenie inovatívneho podniku - Miki Streetfood, Mikuláš Sisák - prednáška
4. 10. 2022Eleonóra Fedorová (Satur Travel): Tvorba produktu cestovnej kancelárie
21. 9. 2022Oceňovanie ekosystémových služieb prírodného kapitálu ako nástroja hodnotenia sociálno-ekonomického potenciálu území
20. 9. 2022Slávnostné otvorenie akademického roka 2022/2023
14. 9. 2022Inteligentná samospráva - Nové prístupy k zlepšeniu činnosti samospráv
13. 9. 2022Úvodné stretnutie pre študentov nastupujúcich do 1. ročníka na EFUMB - Q&A - priestor na dodatočné otázky pre študentov 1. ročníka EF UMB - ONLINE
13. 9. 2022Inteligentná samospráva - Nové prístupy k zlepšeniu činnosti samospráv
12. 9. 2022 Úvodné stretnutie pre študentov nastupujúcich do 1. ročníka na EFUMB - Úvod do štúdia na Ekonomickej fakulte UMB v Banskej Bystrici
12. 9. 2022Úvodné stretnutie pre študentov nastupujúcich do 1. ročníka na EFUMB - Stretnutie s ročníkovými vyučujúcimi z jednotlivých študijných programov
8. 9. 2022Úvodné stretnutie pre študentov nastupujúcich do 1. ročníka na EFUMB - Informácie o štúdiu poskytnuté študijným oddelením
8. 9. 2022Úvodné stretnutie pre študentov nastupujúcich do 1. ročníka na EFUMB - Študentské konto IAM UMB & iné informačné systémy
21. 6. 2022Verejná habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce
17. 5. 2022Vysokoškolskí učitelia počas pandémie COVID19
13. 5. 2022Verejná inauguračná prednáška doc. JUDr. Ing. Jána ŠEBA, PhD.
13. 5. 2022Verejná inauguračná prednáška doc. Ing. Kristíny POMPUROVEJ, PhD.
12. 5. 2022Verejná habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce Ing. Aleny KAŠČÁKOVEJ, PhD.
12. 5. 2022Verejná habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce Ing. Mgr. Miroslavy KNAPKOVEJ, PhD.
9. 5. 2022Zasadnutie Akademického senátu UMB spojené s volebným zhromaždením
2. 5. 2022Juraj Falath z NBS: Ako sa centrálne banky pozerajú na súčasnú rekordnú infláciu
27. 4. 2022Prednáška z praxe: IBM pre študentov
27. 4. 2022Slovenské kúpeľníctvo v súčasnosti a jeho výzvy pre budúcnosť
27. 4. 2022Board Game Night
27. 4. 2022Workshop sebaobrany
26. 4. 2022BOOK SWAP
25. 4. 2022Slovensko vs. koronavírus: pohľad makroekonóma (prednáška doc. Ing. D. Dujavu, PhD. v rámci predmetu Makroekonómia 1)
25. 4. 2022Zo zákulisia činnosti sprievodcu cestovného ruchu vo Viedni
21. 4. 2022Animácia voľného času v cestovnom ruchu
20. 4. 2022Štúdium na #EFUMB očami študentov
20. 4. 2022"Amazing places" z pohľadu country managera
12. 4. 2022Dr. h. c. prof. Ing. Harald Pechlaner, PhD.: What happens after the age of tourism? The future of travelling.
12. 4. 2022 Na vlne disrupcie. (Téma, nielen v investovaní, ktorá siaha ďaleko za technologický pokrok) | Prednáška z praxe na #EFUMB
11. 4. 2022Ako vojna na Ukrajine ovplyvňuje financie a ekonomiku na Slovensku?
11. 4. 2022Marketingová komunikácia incomingovej cestovnej kancelárie
8. 4. 2022Vonkajšie nerovnováhy v Európskej menovej únii v kontexte spoločnej menovej politiky (prednášajúci: prof. Ing. Rajmund Mirdala, PhD., Ekonomická fakulta TU Košice)
8. 4. 2022Skrytý poklad samosprávy a vplyv volieb na ich rozvoj
7. 4. 2022SCIENTIA IUVENTA 2022 - medzinárodná konferencia
7. 4. 2022Študentská vedecká aktivita 2022
5. 4. 2022Slovenská diplomacia a zahraničná politika v čase vojny na Ukrajine
4. 4. 2022Investovanie do podielových fondov so zameraním na ESG
31. 3. 2022Online workshop „Let´s talk“
31. 3. 2022Hosťovská prednáška prof. Dr. Martina H. Richenhagena
30. 3. 202210. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie Aktuálne trendy kúpeľníctva, hotelierstva a cestovného ruchu
28. 3. 2022Riadenie aktív a pasív v banke
25. 3. 2022Budúcnosť mestskej mobility
21. 3. 2022Riadenie rizika úverových aktív
21. 3. 2022Daňová politika v cestovnom ruchu, Ing. Michal Hornok, PhD.,
18. 3. 2022Prednášky doc. PhDr. Paulíny Mihaľovej, PhD. (Univerzita Komenského, Bratislava) na tému aktuálnych problémov trhu práce
18. 3. 2022Prednáška z praxe - Less waste iniciatíva
18. 3. 2022Efektívny marketing digitálnych platforiem a ich náklady
17. 3. 2022Verejná habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce
15. 3. 2022Pomoc chutí po arašidoch (alebo o čom je humanitárna pomoc)
14. 3. 2022Jak se rodí jednorožec
1. 3. 2022Stretnutie vedenia EF UMB s ukrajinskými študentami
24. 2. 2022Animácia voľného času v cestovnom ruchu
14. 2. 2022Deň otvorených dverí (DOD) na Ekonomickej fakulte - online
27. 1. 2022Workshop CRD: Možnosti hodnotenia akademického impaktu výskumníkov a výskumných organizácií
20. 1. 2022Workshop CRD: Didaktické spôsobilosti vysokoškolského učiteľa: ako vyučovať, aby učiteľ (ne)bol (M)UČITEĽOM
13. 1. 2022Workshop CRD: Kategorizácia akademických výstupov a hodnotenie kvality vedeckých časopisov & scientometrické databázy
 
Podujatia organizované v roku 2021
16. 12. 2021Seminár k evidencii a kategorizácii publikačnej činnosti a ohlasov podľa novej vyhlášky o centrálnych registroch
15. 12. 2021Čaj o 5 s vedením EF UMB
14. 12. 2021Energetický trh v Európe: Adam Fajkus, špecialista matematickej optimalizácie v Slovenských elektrárňach, a. s.
13. 12. 2021Inovácie pre ďalší ekonomický rozvoj: inovační aktéri a politiky
7. 12. 2021Lukáš Herbrík z ETOPS: Alternativne formy investovania (prednáška z praxe)
3. 12. 2021Info deň pre doktorandov
1. 12. 2021Európska komisia - virtuálna návšteva (v rámci predmetu Úvod do európskej integrácie)
30. 11. 2021Konferencia o budúcnosti Európy: Zelené investície a digitalizácia. Vzdelávanie a školstvo.
30. 11. 2021Martin Babocký: Stavba individuálneho investičného portfólia - Ako zdaňovať? Pridať do portfólia zlato? (Prednáška z praxe v rámci predmetu Medzinárodné finančné trhy)
30. 11. 2021Michal Majek z TAM: Investovanie pre ďalšiu dekádu
27. 11. 2021AISEC: YouthSpeak forum
25. 11. 2021Verejná inauguračná prednáška doc. Ing. Petra PISÁRA, PhD.
25. 11. 2021Verejná inauguračná prednáška doc. Ing. Anny VAŇOVEJ, PhD.
25. 11. 2021Konferencia: Inovační přístupy a strategické řízení v období pandemie
24. 11. 2021Verejná habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce
23. 11. 2021Kúpno-predajné aktivity a ich špecifiká pri podnikoch cestovného ruchu
23. 11. 2021Kúpno-predajné aktivity a ich špecifiká pri podnikoch cestovného ruchu
23. 11. 2021Smart governance v miestnych samosprávach
16. 11. 2021Kde nájsť zdroje na podnikanie?
15. 11. 2021Workshop III Open Data Lab
11. 11. 2021Prednáška z praxe - fungovanie siete kryptomien Blockchain
9. 11. 2021Ako zdieľaná ekonomika, crowdfunding a kryptomeny zmenili svet
9. 11. 2021 Colloquium for PhD. students:Research in the field of tourism and water - Kolokvium pre doktorandov: Výskum závislosti vody a cestovného ruchu
9. 11. 2021Deň otvorených dverí (DOD) na Ekonomickej fakulte - online
8. 11. 2021Prednáška z praxe: Kybernetická (ne)bezpečnosť
8. 11. 2021Water and Tourism : a key issue for next decade - Voda a cestovný ruch, kľúčová téma nasledujúceho desaťročia
8. 11. 2021 Mimoriadne zasadnutie Akademického senátu UMB
4. 11. 2021Jakub Lupták: Projektové riadenie vo Finančnej správe
3. 11. 2021Európske inštitúcie inak (diskusia s Ing. B. Ondreášom v rámci predmetu Úvod do európskej integrácie)
2. 11. 2021Úspech v podnikaní - podnikanie inak
2. 11. 2021Iniciatíva Otvorené vládnutie na lokálnej úrovni a Zelené oázy - Soňa Kariková
2. 11. 2021Gaudeamus Nitra 2021 - prednáškové a konzultačné dni
28. 10. 2021Workshop „New Generation of Founders“
27. 10. 2021Workshop: Kariéra v odbore financií v medzinárodných korporáciách - spätný pohľad po 10 rokoch
26. 10. 2021Prednáška Martiny Velikej z Inštitútu cirkulárnej ekonomiky. Téma:Cirkulárna ekonomika v cestovnom ruchu.
26. 10. 2021Ponuka Across Agency pre študentov: Work Study Travel USA
26. 10. 2021A Journey to a Successful Career in Finance (with Tips &Tricks)
25. 10. 2021Workshop II Open Data Lab
19. 10. 2021Založenie inovatívneho podniku - Miki Streetfood, Mikuláš Sisák - online prednáška
18. 10. 2021Ako sa robí udržateľná dopravná politika participatívne?
13. 10. 2021ONLINE: Prednáška Ing. Marcely Laukovej, majiteľky cestovnej kancelárie Discover Slovakia Tours, na tému Incomingová cestovná kancelária a jej osobitosti
12. 10. 2021Gaudeamus Bratislava 2021 - prednáškové a konzultačné dni
8. 10. 2021Čo prináša ekonómia dnešnej spoločnosti? (vedecký seminár)
6. 10. 2021Pozvánka na VI. Konferenciu - Rodinné podnikanie na Slovensku
4. 10. 2021Virtuálny DOD SAIA
30. 9. 2021Verejná habilitačná prednáška Ing. Tomáša GAJDOŠÍKA, PhD.
30. 9. 2021Verejná habilitačná prednáška Ing. Ľuboša ELEXU, PhD.
24. 9. 2021Pozvánka na online workshop TIME ALLOCATION AND WELL-BEING MEASUREMENT
23. 9. 2021Fakultná kvapka krvi - PODUJATIE ZRUŠENÉ
21. 9. 2021Slávnostné otvorenie akademického roka 2021/2022 na UMB (ONLINE)
16. 9. 2021Workshop CRD: Elektronické zdroje pre Váš výskum
16. 9. 2021Podujatie CRD: Spoznajme sa
13. 9. 2021Úvodné online sústredenie študentov 1. roku štúdia na EF UMB v Banskej Bystrici
10. 9. 2021Pracovné stretnutie pedagogických zamestnancov fakulty
2. 9. 2021Aplikácie matematiky a štatistiky v ekonómii, 23. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie
24. 6. 2021Participatívne rozpočtovanie: užitočný nástroj alebo módny hit?
22. 6. 2021Skúsenosti z online výučby a dištančného vzdelávania v oblasti ekonomickej teórie z EF VŠB - Technickej univerzity v Ostrave (seminár SOeVA)
31. 5. 2021Internacionalizácia vysokých škôl z pohľadu efektov spoločných študijných programov (seminár SOeVA)
28. 5. 2021Naše projekty - minulosť, prítomnosť, budúcnosť
26. 5. 20219. Medzinárodná vedecká konferencia "Aktuální trendy lázeňství, hotelnictví a turismu"
18. 5. 2021International students seminar (ISS)
13. 5. 2021Pozvánka na informačné online stretnutie s riaditeľkou asociácie CEEMAN
6. 5. 2021Finančná budúcnosť Slovenska
5. 5. 2021Európsky dvor audítorov (diskusia s Ing. B. Ondreášom v rámci predmetu Úvod do európskej integrácie)
4. 5. 2021Brian Fabo: Fifty Shades of QE: Comparing Findings of Central Bankers and Academics
4. 5. 2021Úloha kultúry v rozvoji území
4. 5. 2021Dávid Stancel: Decentralizovaný finančný systém
3. 5. 2021Martin Šuster: Empirický výskum v centrálnej banke (prednáška v rámci predmetu Makroekonómia 2)
29. 4. 2021Vplyv pandémie COVID-19 na rozvoj verejnej dopravy v cieľových miestach cestovného ruchu na Slovensku
29. 4. 2021Scientia Iuventa 2021
27. 4. 2021Dávid Stancel: Úvod do kryptomien
26. 4. 2021Digitálna nerovnosť na Slovensku (seminár SOeVA)
22. 4. 2021Dopady pandémie na ekonomiku - a čo ďalej?
20. 4. 2021Podpora cestovného ruchu na Slovensku
19. 4. 2021Súčasný stav, ochrana a oceňovanie pôdneho fondu Slovenska
15. 4. 2021Študentská vedecká aktivita 2021
14. 4. 2021Tendencie v riadení rozvoja cestovného ruchu na Baleárskych ostrovoch
14. 4. 2021Ako si nájsť prácu v čase pandémie a nezdvihnúť krivku dlhodobej nezamestnanosti
13. 4. 2021Daňová politika v cestovnom ruchu, Ing. Michal Hornok PhD., GAMO a. s.
9. 4. 2021Vonkajšie nerovnováhy v Európskej menovej únii v kontexte spoločnej menovej politiky (prednášajúci: doc. Ing. Rajmund Mirdala, Ekonomická fakulta TU Košice)
8. 4. 2021Žlto-čierna páska na UMB - novela vysokoškolského zákona ako nástroj pomoci či moci?
7. 4. 2021EÚ a konkurencieschopnosť podnikov (diskusia s Ing. L. Masárovou v rámci predmetu Úvod do európskej integrácie)
31. 3. 2021Animácia voľného času v cestovnom ruchu
30. 3. 2021ENTERPRISE RESOURCE PLANNING: Ing. Martin Mrug, MBA (online prednáška odborníka z praxe)
29. 3. 2021Moderný hotelový informačný systém: Ing. Miroslav Knižka, PhD. (online prednáška z praxe)
29. 3. 2021Integrované centrá sociálnych služieb pre seniorov - inovatívny prístup k poskytovaniu dlhodobej starostlivosti na Slovensku (seminár SOeVA)
23. 3. 2021Prednáška absolventky: Mgr. Ing. Daniela Chrančoková PhD., Dobrý kraj Rozvojová agentúra BBSK, n. o. : Marketingový manažment v cestovnom ruchu na príklade Banskobystrického samosprávneho kraja
19. 3. 2021Prednášky doc. PhDr. Paulíny Stachovej (Fakulta Managementu Univerzity Komenského, Bratislava) na tému aktuálnych problémov trhu práce.
18. 3. 2021Život či živorenie liberálnej demokracie?
15. 3. 2021Vedecký seminár Imricha Karvaša: Benchmarking for Economic Regulation
10. 3. 2021Prednáška Lucie Kulfasovej zo Satur Travel. Téma: Spolupráca sprievodcu cestovného ruchu s cestovnou kanceláriou.
5. 3. 2021Na ceste do slepej uličky - budúcnosť cestovného ruchu v Strednej a Východnej Európe
4. 3. 2021Expresná validácia biznis nápadu
3. 3. 2021Prednáška Juraja Ondrejčíka z BUBO Travel Agency. Téma: Zamestnanci, ich vplyv na riešenie krízových situácií a firemná kultúra.
2. 3. 2021Michal Ďurica, CFA: GameStop mánia (Má z dlhodobého hľadiska pre investorov zmysel sledovať tipy na Wallstreetbets?)
1. 3. 2021Verejné obstarávanie v slovenskom zdravotníctve (seminár SOeVA)
24. 2. 2021Európske inštitúcie inak (diskusia s Ing. V. Matušekovou v rámci predmetu Úvod do európskej integrácie)
24. 2. 2021Prednáška z praxe úspešného absolventa EF UMB: Ing. Tibor Bajaník, majiteľ CK FIFO. Téma: Činnosť cestovných kancelárií v pandemickom období.
22. 2. 2021Vedecký seminár Imricha Karvaša: Digitalizácia a produktivita
22. 2. 2021DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ NA EF UMB
19. 2. 2021Študuj Verejnú ekonomiku a manažment na #EFUMB
18. 2. 2021Študuj Manažment na #EFUMB
17. 2. 2021Študuj Financie, bankovníctvo a investovanie na #EFUMB
16. 2. 2021Študuj Ekonomiku a manažment podniku na #EFUMB
15. 2. 2021Študuj Cestovný ruch na #EFUMB
11. 2. 2021Workshop CRD: Európske veľkomestá - identita, kultúra, tradícia
15. 1. 2021Workshop CRD: Hodnotenie akademického impaktu výskumníkov.
14. 1. 2021Workshop CRD: Kategorizácia akademických výstupov a hodnotenie kvality vedeckých časopisov & scientometrické databázy
 
Podujatia organizované v roku 2020
15. 12. 2020František Štulajter: Ako vyzerá deň risk manažéra v praxi
10. 12. 2020Virtuálna návšteva DEVCO Infopoint
10. 12. 2020Nastavenie súčasnej scientometrie oslabuje spoločenské a humanitné vedy (online seminár SOeVA)
8. 12. 2020Jana Brodani: Koncepcia rozvoja kapitálového trhu
3. 12. 2020Workshop CRD: Etika vedeckého výskumu a publikovania
30. 11. 2020EMOCIONÁLNA INTELIGENCIA vo VIRTUÁLNOM SVETE
26. 11. 2020Workshop CRD: ABC pre začínajúceho výskumníka
24. 11. 2020MARKETING a KOMUNIKÁCIA verejnej správy v číslach
24. 11. 2020DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ NA EF UMB
23. 11. 2020KOMUNIKÁCIA – globálne a sofistikovane
10. 11. 2020Ako sme schopní sa chrániť pred vznikom rakoviny prsníka?
10. 11. 2020Aktuálna situácia na finančných trhoch a výhľad na rok 2021
9. 11. 2020Agile v projektovom manažmente
5. 11. 2020Vplyv pandémie COVID-19 na sektor cestovného ruchu a Smerovanie pomoci do cestovného ruchu
30. 9. 2020Spomienky na Čínu očami študentky cestovného ruchu (online podujatie pri príležitosti Svetového dňa cestovného ruchu)
24. 9. 2020Workshop „Malá didaktika pre učiteľov a doktorandov“
3. 9. 2020Workshop CRD: Kvantitatívne metódy v R
24. 6. 2020Neplatená práca počas koronakrízy (online seminár SOeVA)
20. 5. 2020Moderný hotelový informačný systém: Ing. Miroslav Knižka, PhD. (online prednáška z praxe)
18. 5. 2020Eva Miklášová, CFA: Základy investovania a aktívny výber firiem do podielových fondov (Online prednáška z praxe)
11. 5. 2020Koronakríza na Slovensku - čo nás čaká?
2. 4. 2020Michal Stupavský, CFA: Situácia na trhoch a valuácia akciových titulov (Online prednáška z praxe)
26. 3. 2020Workshop CRD: Hodnotenie výskumníkov. Kedy už viac nemusím publikovať?
23. 3. 2020Integrovaný model zdravotných a sociálnych služieb pre seniorov – iniciatíva Catching Up Regions v Banskobystrickom samosprávni kraji (seminár SOeVA)
23. 3. 2020Spolupráca cestovných kancelárií s leteckými spoločnosťami
23. 3. 2020Bonita a monitoring pôd SR
20. 3. 2020Seminar Academica Turistica
12. 3. 2020Workshop sebaobrany pre manažérky
10. 3. 2020Projektový zámer na vytvorenie trvalo udržateľného produktu cestovného ruchu vo vidieckom regióne - žiadosť, realizácia, implementácia.Na príklade: Kultúrna cesta v Podpoľaní. (Ing. Csilla Dropová, Phd.)
10. 3. 2020Prednáška p. Magdy Vášáryovej
9. 3. 2020Process - marketingová a obchodná stratégia pri redizajne a navrhovaní webových a mobilných aplikácií
9. 3. 2020Stav a kvalita vody v SR - východiská pre analýzu ekonomických dôsledkov
5. 3. 2020Workshop CRD: Hodnotenie kvality a impaktu vedeckých časopisov. Kde sa oplatí publikovať a prečo?
27. 2. 2020Workshop CRD: Ako publikovať výsledky výskumu v kvalitných časopisoch a prečo je dobré zapojiť sa do výskumných projektov
26. 2. 2020Analýza volebných programov politických strán študentmi EF UMB
24. 2. 2020Deforestrácia ako globálny problém a stav lesného hospodárstva v SR - ekonomické dôsledky
19. 2. 2020Prednáška Dr. Hab. Mareka Zawartku: Bezpečnosť v hotelových službách. Riadenie rizika z pohľadu manažéra v cestovnom ruchu
18. 2. 2020Prednáška Dr. Hab. Mareka Zawartku: Športový cestovný ruch a rozvoj cieľového miesta
17. 2. 2020Kvalita ovzdušia a klimatické zmeny
17. 2. 2020Sumarizácia výsledkov výskumu neplatenej práce na Slovensku a systematizácia faktorov, ktoré ju ovplyvňujú (seminár SOeVA)
13. 2. 2020Workshop CRD: Through the Student´s Eyes: JAPAN
12. 2. 2020Bolt: Ako sa buduje úspešný startup, ktorý ovplyvní budúcnosť prepravy v Banskej Bystrici?
11. 2. 2020Pokrok bez povolenia - ako nové technológie môžu zmeniť svet k lepšiemu
11. 2. 2020Prezentácia ponúk stáží spoločnosti IBEROSTAR
11. 2. 2020Deň otvorených dverí na EF UMB
7. 2. 2020Čitateľský klub behaviorálnej ekonómie EF UMB - miesto experimentov v ekonomickom bádaní
6. 2. 2020Pracovné stretnutie zamestnancov a študentov EF UMB
27. 1. 2020Postavenie sociálnych a humanitných vied v spoločnosti: ich možnosti a limity (seminár SOeVA)
15. 1. 2020Novoročné stretnutie zamestnancov Ekonomickej fakulty UMB
 
Podujatia organizované v roku 2019
16. 12. 2019Informačné stretnutie k ERASMUS+ štúdiu a stážam
11. 12. 2019Vianočné stretnutie zamestnancov a študentov Ekonomickej fakulty UMB
10. 12. 2019Exkurzia pre študentov, doktorandov a pedagógov EF UMB v Národnej banke Slovenska (Odbor výskumu) v Bratislave
9. 12. 2019Kvantitatívne uvoľňovanie - čo na to akciové trhy?
5. 12. 2019Seminár CRD: Krátky kurz vysokoškolskej didaktiky pre doktorandov II.
4. 12. 2019MIE4U!
3. 12. 2019Hodnota za peniaze (kurz Národnej banky Slovenska)
2. 12. 2019Úspešné investície sú veľmi nudné
2. 12. 2019Špekulatívne obchodovanie, hedžing a optimalizácia výroby elektriny na komoditnom trhu
28. 11. 2019Seminár CRD: Krátky kurz vysokoškolskej didaktiky pre doktorandov I.
28. 11. 2019Beánie Ekonomickej fakulty UMB
26. 11. 2019Vankúše proti budúcej kríze - pohľad českého centrálneho bankára
26. 11. 2019Analýza štátneho rozpočtu (kurz Národnej banky Slovenska).
25. 11. 2019Nová socio-ekonomická paradigma európskej integrácie - náčrt možných krokov (seminár SOeVA)
21. 11. 2019Slávnostná imatrikulácia študentov 1. roku denného bakalárskeho štúdia - miesto štúdia Banská Bystrica a Ocenenie najlepších študentov I. a II. stupňa štúdia za akademický rok 2018/2019
20. 11. 2019Ako sa v mladom veku stať úspešným hotelierom? - moderovaná diskusia
19. 11. 2019Meranie konsolidácie vo verejných financiách (kurz Národnej banky Slovenska).
18. 11. 2019Európska integrácia vs. globalizácia (seminár SOeVA)
13. 11. 2019Prednáška Anny Chetverikovej, Ruská Akadémia vied: Problémy a perspektívy investičnej spolupráce medzi Ruskom a krajinami „Vyšehradskej štvorky“
13. 11. 2019Deň otvorených dverí na EF UMB
12. 11. 2019Prednáška Ing. Ľudovíta Odóra: Dôchodková reforma a jej dlhodobá udržateľnosť (kurz Národnej banky Slovenska)
7. 11. 2019Konferencia pri príležitosti 55. výročia založenia Katedry cestovného ruchu CESTOVNÝ RUCH V KONKURENČNOM PROSTREDÍ
6. 11. 2019Problémové aspekty regulácie transferového oceňovania a ďalšie výzvy v oblasti transferového oceňovania
6. 11. 2019Kritické myslenie v súčasnom globálnom svete.
6. 11. 2019MIE4U!
5. 11. 2019Dlhodobé výzvy v slovenskej ekonomike (kurz Národnej banky Slovenska).
5. 11. 2019Ako diskutovať na citlivé globálne témy.
5. 11. 2019Biologická podstata stresu
29. 10. 2019Neštandardné menové opatrenia (kurz Národnej banky Slovenska).
28. 10. 2019Finančná analýza v medzinárodnom kontexte - prednášajúci: Jérôme Hubler (Lotrinská univerzita)
24. 10. 2019Workshop CRD: Kategorizácia akademických publikačných výstupov & scientometrické databázy
21. 10. 2019Príjmová nerovnosť na Slovensku: Je iná ak zahrnieme hodnotu neplatenej práce ? (seminár SOeVA)
17. 10. 2019Spoločná "Grill Party" pre všetkých študentov a pedagógov EF UMB"
17. 10. 2019Voľby - neistá férovosť a hraničná spravodlivosť
15. 10. 2019Kvantitatívne uvolňovanie vs. inflácia (kurz Národnej banky Slovenska).
10. 10. 2019Workshop CRD: Výskumné mobility doktorandov
9. 10. 2019Exkurzia v logistickom centre Martinusu
8. 10. 2019Skúsenosti a výzvy európskej integrácie- Pierre Bauby-prednáška v angličtine
8. 10. 2019Doterajšie skúsenosti s eurom (kurz Národnej banky Slovenska)
1. 10. 2019Dlhodobé trendy v ekonomike (kurz Národnej banky Slovenska).
27. 9. 2019Noc Výskumníkov v Poprade
24. 9. 2019Aktuálne makroekonomické trendy (Úvod do kurzu Národnej banky Slovenska).
19. 9. 2019Workshop CRD: Vyhľadávanie v elektronických informačných zdrojoch knižnice UMB
16. 9. 2019Uvítacie stretnutie pre nových mobilitných študentov na EF UMB
12. 9. 2019TURISTICKÝ DEŇ pre zamestnancov Ekonomickej fakulty UMB
28. 8. 2019Aplikácie matematiky a štatistiky v ekonómii, 22. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie
28. 6. 2019Prázdniny začínajú na EF UMB
24. 6. 2019„Guláš & Grill Party“ pre zamestnancov EF UMB
11. 6. 2019EKONOMICKÁ FAKULTA UMB RODIČOM
3. 6. 2019Prezentácia L. Szanisló "Vzťah štruktúry domácnosti a vykonávanej neplatenej práce" (seminár SOeVA)
29. 5. 2019Krst vedeckej monografie "Leading in the Age of Innovations"
16. 5. 2019Predátorské časopisy & Aktuálne otázky vykazovania publikačnej činnosti
16. 5. 2019Workshop "Koučovanie zamerané na riešenia" s renomovanými koučmi zo Švajčiarska.
7. 5. 2019Vybrané témy z poisťovníctva
30. 4. 2019Tendencie v riadení rozvoja cestovného ruchu na Baleárskych ostrovoch
30. 4. 2019Externality v cestovnom ruchu
30. 4. 2019Európsky parlament - blízky či vzdialený? Diskusie s Ing. Martinom Jahodom, absolventom EF UMB, ktorý pracuje v Európskom parlamente.
29. 4. 2019Štátny audit v kontexte transformáci
29. 4. 2019Systémy verejnej správy v kontexte konfliktu na príklade Palestíny
25. 4. 2019Scientia Iuventa 2019
25. 4. 2019#TravelInSlovakiaGoodIdea
24. 4. 2019Exkurzia - Szentenre (Maďarsko)
24. 4. 2019Vedecké zasadnutie KEMP spojené s malou obhajobou pracovných verzií dizertačných prác
24. 4. 2019Seminar Academica Turistica
17. 4. 2019Pasca uvoľnenej monetárnej politiky
16. 4. 2019PESTEL analýza Bulharska
15. 4. 2019IBM Finančné systémy
11. 4. 2019Študentská vedecká aktivita 2019
10. 4. 2019Cestovný ruch na Kube
9. 4. 2019Ing. Tomáš Sokologorský - Manažment historického hotela
9. 4. 2019prednáška Mgr. Tibora A. Brečku, MBA (Newton College Praha) "Forenzná psychológia, krízová komunikácia a psychológia v manažmente" (seminár SOeVA)
9. 4. 2019Temný cestovný ruch
9. 4. 2019Katalánsky model rozvoja cestovného ruchu - Nové stratégie rozvoja cestovného ruchu v cieľových miestach vo fáze zrelosti
9. 4. 2019"Predstavenie" ACCA Accelerate Programme
8. 4. 2019Metódy akcelerácie rozvoja prierezovaných kompetencií študentov v procese ich praktického tréningu
5. 4. 2019prednáška doc. Ing. Rajmunda Mirdalu, PhD., EF TU KE, "Globálne hodnotové reťazce, medzinárodná fragmentácia produkcie a determinanty exportných a importných funkcií v členských krajinách EU"
4. 4. 2019Podujatie Centra vedecko-technických informácií v rámci projektu SK4ERA - TOUR DE ERA.
4. 4. 2019Fórum Študenti-Podniky-Univerzity, téma "Multilingvizmus v praxi podnikov"
2. 4. 2019Jar v nemeckom jazyku/Frühling in deutscher Sprache 2019
2. 4. 2019Potenciál územia v regióne - jeho úloha v rozvoji
2. 4. 2019Produkt mesta v oblasti investícií - mix stratégia
2. 4. 2019Tvorba produktov v cieľovom mieste cestovného ruchu (OOCR Stredné Slovensko)
2. 4. 2019Zvýšenie spokojnosti a angažovanosti zamestnancov - objasnenie reziliencie
2. 4. 2019Spokojnosť a angažovanosť zamestnancov (objasnenie reziliencie)
28. 3. 2019Seminar Academica Turistica
27. 3. 2019Daňová politika v ceestovnom ruchu, Ing. Michal Hornok, PhD., GAMO a.s.
26. 3. 2019Platby v medzinárodnom obchode.
25. 3. 2019Vybrané aspekty činností výkonu colného dohľadu ako prirodzenej bariéry v obchodovaní s tretími krajinami
25. 3. 2019Marketing v bankovej pobočke
21. 3. 2019Historie a budoucnost finančních služeb pohledem Tomáše Salomona - CEO Česká spořitelna
21. 3. 2019Implementácia teórie obmedzení vo fungovaní organizácií, Ing. Čatajský – majiteľ spoločnosti Simplicity Consulting
20. 3. 2019Dobrovoľnícke aktivity v športe v produkte cieľového miesta
20. 3. 2019Sme stále postkomunistická alebo už štandardná západná spoločnosť? (V čom je rozdiel a prečo je dedičstvo komunizmu také ťažké a životaschopné?)
20. 3. 2019prednáška Dr. Anna Scuttari z EURACu, Manažment transformácie a zmeny správania: ako sa majú formovať budúce cieľové miesta cestovného ruchu udržateľným spôsobom?
19. 3. 2019prednáška Dr. Anna Scuttari z EURACu, Tvorba produktu a hodnoty: od miestnych hodnôt k tvorbe ponuky na trhu cestovného ruchu.
19. 3. 2019prednáška Dr. Anna Scuttari z EURACu, Meranie zážitku a dizajn cieľového miesta cestovného ruchu: využitie nových metód pri pochopení a tvorbe zážitku návštevníkov v cestovnom ruchu.
19. 3. 2019Rekreačné poukazy - ako na ne?
19. 3. 2019Ing. Rudolf Križan - Manažment sieťových hotelov - podujatie k 55. výročiu založenia Katedry cestovného ruchu a spoločného stravovania
18. 3. 2019prednáška Dr. Anna Scuttari z EURACu, Destinačný manažment založený na evidencii: systém indikátorov a sledovaní v cestovnom ruchu ako nástroj strategických rozhodnutí. choices
18. 3. 2019prednáška Dr. Anna Scuttari z EURACu, Manažment cieľového miesta a marketingový plán: od vízie k činu.
18. 3. 2019prednáška Dr. Anna Scuttari z EURACu, Cezhraničné a lineárne cieľové miesta cestovného ruchu: príležitosti pre spravovanie, manažment a marketing cieľových miest.
13. 3. 2019Watching.sk - od projektu ochrany prírody k produktu cestovnej kancelárie
12. 3. 2019Manažment vzťahov so zákazníkmi v spoločnosti Martinus
12. 3. 2019Mgr. Marek Harbuľák - Slovenské hotelierstvo v konkurenčnom prostredí - podujatie k 55. Výročiu založenia Katedry cestovného ruchu a spoločného stravovania
12. 3. 2019Právne služby v medzinárodnom obchode.
12. 3. 2019Deň jazykov na EF UMB
11. 3. 2019Adaptačné ťažkosti študentov EF UMB - výsledky prieskumu (Pedagogická SOeVA)
11. 3. 2019Pelikan.sk - Využívanie GDS pri rezervovaní leteniek
6. 3. 2019Otvorená diskusia s prof. Emíliou Zimkovou
6. 3. 2019Mgr. Marek Modranský - Význam verejnej dopravy v regiónoch cestovného ruchu na Slovensku.
5. 3. 2019Miestne dane a poplatok v podmienkach Slovenskej republiky
5. 3. 2019Personálny informačný systém
4. 3. 2019Obehová ekonomika - predstavenie nového portálu SAŽP; udržateľné formy podnikania
4. 3. 2019Ing. Tibor Bajaník - Súčasné trendy v marketingovej komunikácii cestovnej kancelárie. Úspešný absolvent Katedry cestovného ruchu a spoločného stravovania pri príležitosti 55. výročia jej zriadenia.
27. 2. 2019Súčasný stav a ochrana pôdneho fondu Slovenska
20. 2. 2019Michal Truban a jeho úspešný príbeh
19. 2. 2019Vzdelávame ekoLOGICKY
13. 2. 2019Deň otvorených dverí na EF UMB
8. 2. 2019Pozvánka na stretnutie zamestnancov a študentov EF UMB
4. 2. 2019Efekty liberalizácie verejných služieb – prezentácia medzinárodnej komparatívnej štúdie
4. 2. 2019Vybrané problémy českého a slovenského poistného trhu
16. 1. 2019Prednáška prof. Gunthera Capelle-Blancarda: Banks defy Gravity in Tax Havens
15. 1. 2019Novoročné stretnutie zamestnancov Ekonomickej fakulty UMB
 
Podujatia organizované v roku 2018
14. 12. 2018Stretnutie absolventov frankofónnych študijných programov na EF UMB
11. 12. 2018Exkurzia Národnej banky Slovenska pre študentov kurzu "Makroekonomický vývoj a hospodárska politika na Slovensku"
10. 12. 2018Prednáška Dr. Mareka Zawartku: The importance of the Sports Club Brand
5. 12. 2018Celoeurópsky penzijný produkt
5. 12. 2018Sibír ako makroekonomický región globálneho významu
3. 12. 2018GLOBÁLNE VÝZVY SA TÝKAJÚ KAŽDÉHO Z NÁS.
3. 12. 2018Modernizácia harmonizovaného európskeho zisťovanie o využívaní času – prezentácia štúdie
30. 11. 2018Transferové oceňovanie z pohľadu daňovej správy
30. 11. 2018Podnikateľské prostredie v Banskobystrickom regióne
29. 11. 2018Inteligentné riešenia pre inteligentú krajinu - inteligentné riešenia pre mestá, kraje, štát
27. 11. 201810 základných činností úspešného finančného manažéra
23. 11. 2018Čitateľský klub behaviorálnej ekonómie - J. Dubovec, L. Falát (Žilinská univezita) a K. Dubovcová (spoločnosť Mindworx)
22. 11. 2018Beánie Ekonomickej fakulty UMB
21. 11. 2018Procesný manažment v praxi
21. 11. 2018Prezentácia štipendií fr. vlády pre študentov UMB
21. 11. 2018Možnosti budovania značky v online prostredí - reklamné formáty, možnosti cielenia a vyhodnocovanie kampaní
19. 11. 2018RNDr. Igor Vilček: Investičné stratégie v dôchodkových fondoch
19. 11. 2018Možnosti budovania značky v online prostredí - reklamné formáty, možnosti cielenia a vyhodnocovanie kampaní
19. 11. 2018Stretnutie zahraničných študentov s rektorom UMB
14. 11. 2018Prednášky pána Prof. Dr. Harald Pechlanera
14. 11. 2018Interkultúrny dialóg - Moderná Čína, Lektorka- Ran Ran Pong (Konfúciov inštitút na Fakulte zdravotníctva SZU)
14. 11. 2018The BROADMOOR - International Student Placement Opportunities
7. 11. 2018Deň otvorených dverí na EF UMB
7. 11. 2018Postup tvorby a realizácie odbornej štúdie pre vedecký karentovaný časopis
7. 11. 2018Zacieľte online reklamu na zákazníkov!
6. 11. 2018Udržateľné spoločenský zodpovedné podnikanie – alternatíva pre zmenu paradigmy podnikania v 21. storočí
6. 11. 2018Vyhodnotenie Národného programu pre učiace sa regióny v SR
6. 11. 2018Inovácie, štandardizácia a európske politiky v kontexte trvalo udržateľných cieľov. 12 ročník medzinárodnej vedeckej konferencie.
5. 11. 2018Prezentácia na tému: „Stavba jednoduchých investičných stratégií s využitím programu MS Excel“
5. 11. 2018Môžem svojmu mozgu pomôcť lepšie si pamätať?
5. 11. 2018Efekty liberalizácie verejných služieb – prezentácia medzinárodnej komparatívnej štúdie
5. 11. 2018Exkurzia na Úrad priemyselného vlastníctva SR
26. 10. 2018Čo vieme o platenej práci v domácnosti na Slovensku?
23. 10. 2018Univerzitný deň kariéry 2018
22. 10. 2018Prednášky z praxe: Využitie SAP a MS Excel v Controllingovom centre
19. 10. 2018Prednáška - Katarína Lučivjanská v rámci Čitateľského klubu behaviorálnej ekonómie
15. 10. 2018Unique selling proposition v praxi (Procter & Gamble)
11. 10. 2018Kvalitatívna analýza údajov cez program GABEK
8. 10. 2018Prednáška Dr. Sarah Estelle (Hope College/Acton Institute, USA).
8. 10. 2018Poverty, Inc. - premietanie filmu a diskusia
29. 9. 2018Druhý ročník medzinárodnej konferencie TEDxUMB
28. 9. 2018Európska noc výskumníkov 2018
12. 9. 2018TURISTICKÝ DEŇ pre zamestnancov Ekonomickej fakulty UMB
11. 9. 2018Úvodné ústredenie študentov I. roč. denného Bc štúdia
7. 9. 2018MBU Staff Week na EF UMB - 7.9.2018
1. 7. 201817. V4 Letná škola
29. 6. 2018EKONOMICKÁ FAKULTA UMB DEŤOM
22. 6. 2018Seminar Academica Turistica
14. 6. 2018Divadelný večer Ekonomickej fakulty UMB
11. 6. 2018Ekonomická fakulta UMB rodičom
6. 6. 2018Medzinárodná konferencia - COMPETENCES IN SMART CITIES
4. 6. 2018Možnosti uplatnenia metódy Service learning na ZŠ a SŠ
12. 5. 2018Čo ste možno [ne]vedeli o bystrickom námestí.
30. 4. 2018Ing. Miroslava Kostková, Ph. D. - Trendy v gastronomii
30. 4. 2018doc. Ing. Pavlína Pellešová, PhD. - Společensky v restauraci
30. 4. 2018Systém kontroly a auditu v rámci Európskych štrukturálnych a investičných fondov v programovom období 2014-2020 - Ing. Lenka Gabrhelová, PhD., JUDr. Kristína Duraj Chochlíková - MF SR
30. 4. 2018Aktuálne trendy vo využívaní manažérskych systémov a ich využiteľnosť v pedagogickom procese.
30. 4. 2018Social audits as a part of labour-law relationships.
26. 4. 2018Vedecké zasadnutie Katedry ekonomiky a manažmentu podniku
25. 4. 2018Najväčšie zahranično-politické výzvy roku 2018
24. 4. 2018Postrčenie (nudging) a etika nudgingu
24. 4. 2018Michal Stupavský, CFA: Behavioral finance foundations for investors
24. 4. 2018Ekonómovia v pohybe 2018
23. 4. 2018Be a game changer
23. 4. 2018IV. Jar v nemeckom jazyku/Frühling in deutscher Sprache: Film "Willkommen bei den Harmanns"
23. 4. 2018Exkurzia - Szentenre (Maďarsko)
20. 4. 2018Fiškálna konsolidácia v Eurozóne
19. 4. 2018Beseda s najväčším slovenským online kníhkupectvom Martinus
19. 4. 2018Scientia Iuventa 2018
19. 4. 2018Inovácie a podnikanie. Teória a prax
18. 4. 2018Exkurzia - Špania Dolina
18. 4. 2018Keď klient realizuje svoj marketing cez agentúru (prednáška Simony Mištíkovej z PR agentúry DIVINO)
18. 4. 2018Prednáška Hristiny Ilievy-Svertchkovej - Bulgaria as a Tourist Destination: Resources and Types of Tourism. UNESCO Sites in Bulgaria
18. 4. 2018Vaše inovatívne nápady pre appku SPORT.VIDEO
18. 4. 2018IV. Jar v nemeckom jazyku/Frühling in deutscher Sprache
17. 4. 2018Ing. Igor Donoval - Marketing Slovenska a konkurencie v elektronických médiách
17. 4. 2018Ing. Tomáš Sokologorský - Manažment historického hotela
17. 4. 2018Kaviareň s dekanom
17. 4. 2018Formy udržateľného podnikania
17. 4. 2018Prednáška Hristiny Ilievy-Svertchkovej - Bulgaria as a Tourist Destination: Resources and Types of Tourism. UNESCO Sites in Bulgaria
16. 4. 2018Rozvoj cestovného ruchu v regióne Stredné Slovensko
16. 4. 2018Právne služby v medzinárodnom obchode.
13. 4. 2018Diskusné fórum "Spravodlivá a etická mzda na Slovensku"
12. 4. 2018Fórum Študenti-Podniky pre frankofónnu komunitu na Slovensku
12. 4. 2018Študentská vedecká aktivita 2018
12. 4. 2018Medzinárodný jazykový certifikát z nemeckého jazyka - ÖSD
10. 4. 2018Význam verejnej dopravy v regiónoch cestovného ruchu na Slovensku.
10. 4. 2018Ing. Jaroslav Kubaľa - Manažment hotela v lyžiarskom stredisku
10. 4. 2018Logo ako súčasť budovania značky územia
9. 4. 2018Marketing z pohľadu bankovej pobočky
9. 4. 2018Platby a preprava v medzinárodnom obchode.
9. 4. 2018Prednáška Joëlle Chafiol: Cultural Tourism in the Occitanie Region
9. 4. 2018Prednáška Joëlle Chafiol: Customer Service in Tourism
6. 4. 2018Čitateľský klub behaviorálnej ekonómie EF UMB - behaviorálne prístupy k financiám
28. 3. 2018Zdieľaná ekonomika a samoregulácia: budú podnikatelia písať vlastné zákony?
27. 3. 2018Ekonomika, Evolúcia, Empatia
27. 3. 2018Ing. Rudolf Križan - Manažment sieťových hotelov
27. 3. 2018Inteligentné riešenia pre inteligentnú krajinu - inteligentné riešenia pre mestá, kraje, štát
26. 3. 2018Ako sa riadi najväčšia banka na Slovensku
26. 3. 2018Exkurzia - Amazon - Sereď
23. 3. 2018Seminar Academica Turistica
22. 3. 2018Prednáška popredného európskeho vedca Prof. Rolanda Vaubela (Univerzita Mannheim): "Politika a ekonómia súčasných plánov na reformu Eurozóny".
21. 3. 2018Vedecký seminár s poprednou osobnosťou európskej vedy prof. Rolandom Vaubelom (Univerzita v Mannheime) na tému: "Vybrané problémy metodológie v ekonómii". Otvorená diskusia s akademickou komunitou UMB a doktorandmi“.
20. 3. 2018Prednáška popredného európskeho vedca prof. Rolanda Vaubela (Univerzita Mannheim) "Od Phillipsovej krivky k racionálnym očakávaniam: história myslenia"
20. 3. 2018IT sféra a účtovníctvo, automatizácia v účtovníctve
20. 3. 2018Daňová politika v cestovnom ruchu, Ing. Michal Hornok, PhD.
19. 3. 2018Prednášky z praxe T-systems a DTSE
19. 3. 2018Prednáška popredného európskeho vedca prof. Rolanda Vaubela (Univerzita Mannheim) "Paradox volenia a racionálna ignorancia"
16. 3. 2018Cena a jej uplatnenie v marketingu cestovnej kancelárie.
13. 3. 2018Získavanie a výber zamestnancov
9. 3. 2018Čitateľský klub behaviorálnej ekonómie EF UMB - behaviorálne prístupy k mikroekonómii
6. 3. 2018Personálne zabezpečenie podnikania
6. 3. 2018Mgr. Slavomír Pačuta, šéftréner & event manager, STAGEMAN Slovensko, Banská Bystrica - Animácia v cestovnom ruchu
5. 3. 2018Zvýš svoju hodnotu na trhu práce
2. 3. 2018Zo strednej na vysokú: štúdium vo francúzskom jazyku/ Du lycée à l´université: les études en français.
1. 3. 2018Vedecké zasadnutie Katedry ekonomiky a manažmentu podniku
1. 3. 2018Interaktívny seminár o kritickom myslení
28. 2. 2018 Bonita a monitorig pôd SR.
27. 2. 2018Mgr. Marek Harbuľák - Slovenské hotelierstvo v turbulentnej dobe
26. 2. 2018Riadenie vzťahov so zákazníkmi v spoločnosti Martinus
26. 2. 2018Ženy v operatíve
20. 2. 2018Ing. Gabriela Sutórisová, CK SATUR - Košice, Animačné služby cestovných kancelárií
14. 2. 2018Cyklus prednášok Vincenta Fromentina z Lotrinskej univerzity
14. 2. 2018Deň otvorených dverí na EF UMB
12. 2. 2018Prednáška Dr. Mareka Zawartku: Safety and Security in Tourism Destinations
9. 2. 2018Čitateľský klub behaviorálnej ekonómie
29. 1. 2018Otvorené vzdelávanie na Slovensku - výhody pre vzdelávanie
10. 1. 2018Novoročné stretnutie zamestnancov Ekonomickej fakulty UMB
9. 1. 2018Seminár Kvantitatívne metódy v ekonómii
 
Podujatia organizované v roku 2017
12. 12. 2017Stretnutie zahraničných študentov s vedením Ekonomickej fakulty
12. 12. 2017Návšteva študentov Hotelovej akadémie z Nitry
6. 12. 2017Ing. Miroslava Kostková, Ph. D. - Trendy v gastronomii
6. 12. 2017doc. Ing. Pavlína Pellešová, PhD. - Společensky v restauraci
5. 12. 2017Vianočné trhy EF UMB 2017
5. 12. 2017Stáže na Costa Brava - prezentácia
23. 11. 2017Podpora kariérneho rozvoja vysokoškolských študentov
22. 11. 2017Beánie Ekonomickej fakulty UMB
22. 11. 2017Letné školy v USA pre študentov Bc, stupňa
21. 11. 2017Kolektívne investovanie a dôchodkové sporenie očami CEO a portfólio manažéra
20. 11. 2017Kaviareň s dekanom
15. 11. 2017Slávnostné odovzdávanie francúzskych diplomov
13. 11. 2017Prezentácia Dr. Łukasza Arendta: Technical change and labour market polarisation
8. 11. 2017Deň otvorených dverí na EF UMB
7. 11. 2017Hospodárska a menová politika v kontexte súčasného vývoja európskych integračných procesov. 11 ročník medzinárodnej vedeckej konferencie so zameraním na aktuálne témy a politiky Európskej únie
6. 11. 2017Prezentácia doc. PhDr. Mariana Šuplatu, PhD., Policy leadership in the European Commission: the regulation of EU mobile roaming charges.
30. 10. 2017Manažérske fórum - téoria a prax
24. 10. 2017Politické cykly a výnosy na akciových trhoch
17. 10. 2017Univerzitný deň kariéry 2017
11. 10. 2017Koučovanie v praxi
10. 10. 2017Slovanská (Slovenská) heraldika
7. 10. 2017Stretnutie absolventov programu JOSZEF
3. 10. 2017Medzinárodná vedecká konferencia EKONOMICKÁ TEÓRIA A PRAX 2017 (ETAP 2017)
29. 9. 2017Seminar Academica Turistica
26. 9. 2017OKTÓBERFEST UMB
20. 9. 2017Engines of Urban and Regional Development, 6th Central European Conference in Regional Science
19. 9. 2017Dr. MECHTILD RÖSSLER - Kultúrne a prírodné dedičstvo pre silnejšiu spoločnosť Heritage for Stronger Societies – výhody pre všetkých
13. 9. 2017TURISTICKÝ DEŇ pre zamestnancov Ekonomickej fakulty UMB
12. 9. 2017Globálne vzdelávanie na univerzitách
30. 6. 2017EKONOMICKÁ FAKULTA UMB DEŤOM
21. 6. 2017Bioenergia a vidiecky rozvoj - Lorenzo Di Lucia, Imperial College London
12. 6. 2017Ekonomická fakulta UMB rodičom
7. 6. 2017Divadelný večer Ekonomickej fakulty UMB
2. 6. 2017Stretnutie absolventov štúdia pri príležitosti vzniku odboru EMP
17. 5. 2017Slovensko diskutuje o EÚ
13. 5. 2017Čo ste možno [ne]vedeli o bystrickom námestí.
25. 4. 2017Krst knihy "Neplatená práca na Slovensku"
24. 4. 2017Význam zľavových portálov v cestovnom ruchu
20. 4. 2017Scientia Iuventa 2017
19. 4. 2017Deň jazykov na EF UMB
12. 4. 2017Právne služby a platby v medzinárodnom obchode.
12. 4. 2017Tvorba rozpočtov
11. 4. 2017Úroveň personálnej práce v spoločnosti Alfa Bio
11. 4. 20173. dôchodkový pilier – áno alebo nie?
11. 4. 2017Ing. Patrik Kajzar, Ph. D. - Česká republika a její turistické atraktivity
10. 4. 2017doc. Ing. Pavlína Pellešová, Ph. D. - Trendy v gastronomii
10. 4. 2017Neštandardné menové operácie
10. 4. 2017Vybrané aspekty činností výkonu colného dohľadu ako prirodzenej bariéry v obchodovaní s tretími krajinami
6. 4. 2017Dobrovoľné nástroje environmentálnej politiky - cesta k "zelenému" podnikaniu - Ing. Anita Gajarská SAŽP - OEMBD, Aktivity SAŽP - Ing. Jarmila Zajacová - SAŽP OEVV
6. 4. 2017Študentská vedecká aktivita 2017
5. 4. 2017Medzinárodný certifikát z nemeckého jazyka - ÖSD
4. 4. 2017Ing. Tomáš Sokologorský - Manažment historického hotela - Hotel The Grand Vígľaš
4. 4. 2017Aprílové diskusie o mobilitách: "Nastav si svoj kompas"
4. 4. 2017Personálny kontroling
4. 4. 2017Prednáška Dr. Sebastiana Koperu: Case Studies on Social Media in Tourism
3. 4. 2017Prednáška Dr. Sebastiana Koperu: Social Media as a Tool for Knowledge Transfer in Tourism Destinations
3. 4. 2017Prednáška Dr. Sebastiana Koperu: Social Media as a Source of Knowledge for Tourism Innovation
31. 3. 2017Exkurzia - Maďarsko Szentendre
29. 3. 2017Medzinárodná preprava. Právne služby v medzinárodnom obchode.
29. 3. 2017Prednáška "Nápad premenený na úspech" - hosť Mgr. Peter Nižňanský
28. 3. 2017Daňová politika v cestovnom ruchu, Ing. Michal Hornok, PhD., Finančné riaditeľstvo SR
27. 3. 2017Komerčná banka – vzťah rizík a klienstkych úrokových sadzieb
27. 3. 2017Marketing v bankovej inštitúcii
23. 3. 2017Projektový deň EF UMB
23. 3. 2017Študenti-Podniky-Univerzity
22. 3. 2017Ekonomatograf: Rogue Trader
21. 3. 2017Ing. Jaroslav Kubaľa - Manažment horského hotela
21. 3. 2017Starostlivosť o zamestnancov
20. 3. 2017Horehronie z pohľadu destinačného manažmentu
20. 3. 2017Ing. Viktória Bieliková - Aktuálne problémy cestovných kancelárií
20. 3. 2017Ing. Roman Švec, Ph. D. - Gurmánský cestovní ruch
16. 3. 2017Beseda so zástupcami najväčšieho slovenského online kníhkupectva Martinus
15. 3. 2017Aktuálne otázky centrálneho bankovníctva.
15. 3. 2017Prezentácia frankofónneho štúdia de L´ldrac Business School
14. 3. 2017Hodnotenie zamestnancov v podniku
14. 3. 2017Ing. Rudolf Križan - Manažment sieťového hotela
13. 3. 2017Manažment kľúčových zákazníkov v praxi
13. 3. 2017Prednáška poprednej osobnosti európskej ekonómie prof. Rolanda Vaubela z Univerzity v Mannheime
10. 3. 2017Stretnutie s ukrajinskými študentmi
10. 3. 2017Seminar Academica Turistica
9. 3. 2017Vedecké zasadnutie KEMP spojené s malou obhajobou
9. 3. 2017Otvorenie detského centra "Trpaslík.“
8. 3. 2017Banskobystrický okrášľovací spolok. Dobrovoľnícke aktivity v meste Banská Bystrica.Ako pomáha skrášľovanie mesta v rozvoji cestovného ruchu.
7. 3. 2017Prednáška Dr. Mareka Zawartku: Risks in the Context of Travel and Tourism (Impact of Terrorism in Tourism)
7. 3. 2017Slovensko očami zahraničných študentov
6. 3. 2017Beseda so zástupcami najväčšieho slovenské online kníhkupectva Martinus
6. 3. 2017Prednáška Dr. Mareka Zawartku: Threats to the Safety in Sport Tourism
1. 3. 2017Prednáška na tému: Cena a jej úloha v marketingu cestovnej kancelárie
22. 2. 2017Prednáška "Management of risks connected to innovation activity of companies"
22. 2. 2017Prednáška "Le lien entre l'innovation et la compétitivité des entreprises"
21. 2. 2017Prednáška: Intercultural management: How to work with foreigners?
21. 2. 2017Prednáška "Innovation at the level of product development"
21. 2. 2017Verejná doprava vo vzťahu k ekonomike regiónu
21. 2. 2017Prednáška Dr. hab. Andrzeja Hadzika: Perspectives of Development of Sport Tourism
21. 2. 2017Univerzita a prax na spoločnej ceste
20. 2. 2017Prednáška Dr. hab. Andrzeja Hadzika: Health Tourism - the Concept, Form, Scope and Condition of its Development
20. 2. 2017Predstavenie CFA Institute University Recognition Program na Univerzite Mateja Bela in Banska Bystrica
17. 2. 2017Ekonomická fakulta oslavuje 40 rokov !
14. 2. 2017Ing. Bohumil Minarovič - Hostili sme svet
10. 2. 2017Deň otvorených dverí pre uchádzačov o štúdium na EF UMB
10. 2. 2017Deň otvorených dverí na Inštitúte manažérskych systémov v Poprade
10. 2. 2017Seminar Academica Turistica
10. 1. 2017Novoročné stretnutie zamestnancov Ekonomickej fakulty UMB
 
Podujatia organizované v roku 2016
15. 12. 2016Uplatnenie vedeckých postupov pri riešení manažérsky zameraných vedeckých otázok
12. 12. 2016V prvej línii - skúsenosti riaditeľa pobočky komerčnej banky
12. 12. 2016Vianočné trhy EF UMB 2016
9. 12. 2016Informačný deň a workshop k medzinárodným projektom EF UMB
7. 12. 2016Stretnutie o kratkodobých mobilitách pre doktorandov
30. 11. 2016Beánie Ekonomickej fakulty UMB
28. 11. 2016Ako úspešne riadiť projekty
23. 11. 2016Prednáška: "Občan ako klient štátu"
23. 11. 2016Rokovanie v práci manažéra: Zásady komunikácie so zamestnancami.
23. 11. 2016Informačné stretnuie pre záujemcov o ERASMUS+ na AR 2017/2018
21. 11. 2016Prednáška "Zatraktívnenie prihraničných regiónov SR a Maďarska z pohľadu rozvoja cestovného ruchu a udržateľného rozvoja územia."
16. 11. 2016International Village
15. 11. 2016Mysli ako inovátor
14. 11. 2016Digitalizácia v manažmente – informačná a znalostná podpora pre rozhodovanie
14. 11. 2016Spoločnosť Kvety.sk a strategický marketing
10. 11. 2016Regionálna prehliadka prác mladých štatistikov a demografov
10. 11. 2016Ocenenie najlepších študentov I. a II. stupňa štúdia za akademický rok 2015/2016 a Imatrikulácie študentov 1. roku denného bakalárskeho štúdia - miesto štúdia Banská Bystrica
9. 11. 2016Stavba a testovanie obchodných a investičných stratégií
9. 11. 2016Deň otvorených dverí pre uchádzačov o štúdium na EF UMB
9. 11. 2016UNINFOS 2016
9. 11. 2016Prínos mimovládnych organizácií v meste Banská Bystrica
8. 11. 2016Čo ovplyvňuje podnikateľské zámery slovenskej mládeže vo vidieckych regiónoch?
8. 11. 201610. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie s hlavnou témou "Investovanie v Európe - súčasný stav a perspektívy"
7. 11. 2016Smart city – inteligentný prístup k rozvoju mesta
2. 11. 2016DESTINATION: CITY - POTENTIALS AND LIMITATIONSOF URBAN TOURISM
19. 10. 2016Podstata současného peněžního systému
17. 10. 2016Zaklady trhu & go-to-market model
12. 10. 2016Moja cesta
10. 10. 2016Medzinárodný študentký workshop: Vývoj cestovného ruchu na SR a v Poľsku
5. 10. 2016"Žijem svoj sen:sieťový marketing ako príležitosť.“
5. 10. 2016Manažment korporátneho rizika
5. 10. 2016Univerzitný deň kariéry 2016
4. 10. 2016Prednáška poprednej osobnosti európskej ekonómie, profesora Rolanda Vaubela
29. 9. 2016Súčasné tendencie v riadení a marketingu európskych destinácií
26. 9. 2016Prijatie delegácie z Dongbei University of Finance & Economics z Číny
20. 9. 2016Tvorivé projekty v komerčnej banke
14. 9. 2016TURISTICKÝ DEŇ pre zamestnancov Ekonomickej fakulty UMB
31. 8. 2016Medzinárodná vedecká konferencia "Aplikácie matematiky a štatistiky v ekonómii"
29. 8. 2016Inteligentní ľudia v inteligentných mestách
1. 7. 2016EKONOMICKÁ FAKULTA UMB DEŤOM
9. 6. 2016Divadelný večer Ekonomickej fakulty UMB
7. 6. 2016Seminár "Kvantitatívne metódy v ekonómii"
6. 6. 2016Ekonomická fakulta UMB rodičom
19. 5. 2016Medzinárodná vedecká konferencia: Inovácie a podnikanie. Teória a prax.
18. 5. 2016Prednáška prof. Haralda Pechlanera: Selected Problems of Destination Management
17. 5. 2016Medzinárodný týždeň koučovania
12. 5. 2016Medzinárodná vedecká konferencia na tému: „Ekonomicko-právne problémy a výzvy trhu práce a ich vplyv na individuálny blahobyt”
3. 5. 2016Predstavenie obsahovej a vizuálnej identity "značky Slovensko"
2. 5. 2016Global experience of SMEs: What helps them grow & export
29. 4. 2016Beseda s najväčším slovenským online kníhkupectvom Martinus
28. 4. 2016Beseda s najväčším slovenským online kníhkupectvom Martinus
26. 4. 2016Investičné stratégie v dôchodkových fondoch VÚB GENERALI
21. 4. 2016Scientia Iuventa 2016
20. 4. 2016Prednáška prof. Lluisa Mundeta: Tourism in Cuba: A Curse or a Blessing?
19. 4. 2016Prednáška prof. Lluisa Mundeta: New Tourism Regeneration Strategies in Mature Tourist Resorts
19. 4. 2016Ekonómovia v pohybe
18. 4. 2016Cesta študenta z lavíc EF UMB k riadeniu v medzinárodnej spoločnosti
18. 4. 2016Prednáška prof. Lluisa Mundeta: Costa Brava and Barcelona as Tourist Destinations
18. 4. 2016Exkurzia pre študentov do podniku TATRAMAT, a.s. v Poprade - Matejovciach
14. 4. 2016Medzinárodný jazykový certifikát z anglického jazyka UNIcert®III
14. 4. 2016Medzinárodný jazykový certifikát v nemčine - ÖSD
13. 4. 2016Právne služby v oblasti medzinárodného obchodu a obchodné podmienky INCOTERMS
13. 4. 2016Večer s 2 filmami z nemeckej produkcie /Abend mit 2 Filmen aus deutscher Produktion „Nach fünf im Urwald“
13. 4. 2016Večer s 2 filmami z nemeckej produkcie /Abend mit 2 Filmen aus deutscher Produktion „Die Farbe des Ozeans“
13. 4. 2016Zoznámte sa: Národný štipendijný program
12. 4. 2016Budovanie imidžu post-industrálnych miest ako súčasť marketingových stratégií
12. 4. 2016Mestské megaprojekty alebo malé podujatie pre občanov? Postavenie mestskej spoločnosti v marketingových stratégiách
12. 4. 2016Prednáška Dr. Marcina FELTYNOWSKEHO, Územné plánovanie a GIS ako súčasť marketingu územia
12. 4. 2016Marketingové aktivity OOCR Stredné Slovensko
7. 4. 2016Kurze Geschichte des österreichischen Weins / Krátky príbeh o rakúskom víne
7. 4. 2016Metody výběru vzorku v auditu
7. 4. 2016Študentská vedecká aktivita 2016
6. 4. 2016Projekt Index Podnikateľa ako nástroj na podporu a rozvoj transparetného podnikateľského prostredia na Slovensku
5. 4. 2016Personálny kontroling v praxi
5. 4. 2016Investičný deň s J&T bankou
4. 4. 2016Prednáška prof. Arvida Flagestada: Trends Important for Winter Sports Destinations
4. 4. 2016Prednáška prof. Arvida Flagestada: Destination Competitiveness and Vision
4. 4. 2016Efektívna tímová spolupráca
30. 3. 2016Vybrané formy platieb v medzinárodnom obchode
30. 3. 2016Najväčšie zahranično-politické výzvy roku 2016
23. 3. 2016Prednášky z Ústavu verejnej politiky FSEV UK
23. 3. 2016Vedecký seminár
22. 3. 2016Daňová politika v cestovnom ruchu
22. 3. 2016Plánovanie ľudských zdrojov vo výrobe s veľkou dynamikou výrobných kapacít
22. 3. 2016Radim Jančura - Ako sa stať zo študenta úspešným podnikateľom
18. 3. 2016Seminar Academica Turistica
17. 3. 2016Sociálne podnikanie v krajinách EÚ a SR
16. 3. 2016Vybrané aspekty činností výkonu colného dohľadu ako prirodzenej bariéry v obchodovaní s tretími krajinami v podmienkach EÚ
16. 3. 2016Prednáška Michala Valkoviča (Procter & Gamble): Základy trhu & Go-To-Market Model
14. 3. 2016Gastronómia - to nie sú len jedlá a nápoje
14. 3. 2016Informačné systémy vo Finančnej správe SR - daňová časť
9. 3. 2016Ako si uloviť štipendium do zahraničia
8. 3. 2016Prednáška Dr. Mareka Zawartku: Safety and Quality of Hotel Services
7. 3. 2016Prednáška Dr. Mareka Zawartku: Sport Tourism - Aspects of Sponsorship in Sport. Racism, Intolerance - a Threat to Sport Tourism.
7. 3. 2016Komerčná banka – vzťah rizík a klientskych úrokových sadzieb
7. 3. 2016Riadenie vzťahov so zákazníkmi v praxi
4. 3. 2016Prezentácia štúdia SZ ŠP v Reims-FR , stretnutie s absolventkou
2. 3. 2016Prečo je vzdelanie na okraji záujmu spoločnosti? (nevyhnutnosť zmeny z pohľadu ekonóma)
29. 2. 2016Prednáška z praxe úspešného absolventa EF UMB: Ing. Tibor Bajaník, majiteľ CK FIFO. Téma: Cenová politika ako súčasť marketingu v cestovných kanceláriách.
24. 2. 2016Ako funguje Európska komisia - pohľad z vnútra
23. 2. 2016Prednáška spojená s diskusiou:" Idea univerzity a rozkol vied".
19. 2. 2016Seminar Academica Turistica
17. 2. 2016Workshop
17. 2. 2016Čo vás čaká a neminie? (V dôchodkovom systéme)
16. 2. 2016Podnikanie férovo a zodpovedne
15. 2. 2016SLOVENSKÝ JAZYK PRE CUDZINCOV
12. 2. 2016Deň otvorených dverí na Ekonomickej fakulte UMB
8. 2. 2016Uvítací deň ERASMUS+
3. 2. 2016Privítanie francúzskych študentov
13. 1. 2016Novoročné stretnutie zamestnancov Ekonomickej fakulty UMB
13. 1. 2016Informačné stretnutie k učiteľským mobilitám
 
Podujatia organizované v roku 2015
3. 12. 2015Medzinárodná vedecká konferencia:" MANAŽMENT ORGANIZÁCIÍ V REÁLNOM A VIRTUÁLNOM PROSTREDÍ: PRÍLEŽITOSTI A VÝZVY VII."
2. 12. 2015Informačné systémy vo Finančnej správe SR - daňová časť
1. 12. 2015Prezentácia štúdia na KU Eichstätt - Ingolstadt, medzinárodný field trip Čína - Honkong
30. 11. 2015Otváracia konferencia medzinárodného projektu s názvom: Vybrané oblasti politiky miestneho rozvoja v Nórsku a na Slovensku
26. 11. 2015Implementácia SAP v Poštovej banke
26. 11. 2015Informačné stretnutie k študentským mobilitám na AR 2016/2017
25. 11. 2015Séria troch prednášok univ. prof. dipl. Ing. Dr. Mikuláša Luptáčika, Ekonomická univerzita, Viedeň
25. 11. 2015Prednáška Juraja Karpiša: Moderný kapitalizmus a zlé peniaze
24. 11. 2015Prednáška Miroslava Kotova: Ako v 35 rokoch spravovať 2 miliardy eur pre pol milióna Slovákov?
18. 11. 2015Teach for Slovakia
13. 11. 2015Seminár: Prepojenie univerzitného vzdelávania s praxou
12. 11. 2015Vyhodnotenie udržateľného rozvoja v EÚ pomocou agregovaného SD indexu
11. 11. 2015Deň otvorených dverí pre uchádzačov o štúdium na EF UMB
11. 11. 2015Exkurzia pre študentov do podniku TATRAMAT, a.s. v Poprade-Matejovciach
11. 11. 2015Slovensko je skorumpované, biznis prehnitý. Čo s tým?
3. 11. 2015Životné mapy a komunikačné typy osôb vhodné pre prácu v interkultúrnom prostredí
3. 11. 2015Profesor Peter Nijkamp na Ekonomickej fakulte Univerzity Mateja Bela 3. a 4. novembra 2015 - vedecké sympózium
27. 10. 2015Objav svoje silné stránky
27. 10. 2015Finančná stabilita a udržateľný rast v Európskej únii: súčasný stav a perspektívy.
23. 10. 2015SAP kamion - SAP Run Simple Tour
20. 10. 2015Exkurzia do Štatistického úradu SR v BB.
15. 10. 2015Medzinárodný jazykový certifikát z nemčiny - ÖSD
13. 10. 2015Výstava vydavateľstva WOLTERS KLUWER
13. 10. 2015Univerzitný deň kariéry 2015
12. 10. 2015Prednáška Daniela Gladiša z Vltava fund:Bezrizikové akcie
8. 10. 2015Podujatie pre pedagógov všetkých fakúlt UMB "Prežiť (akademický) rok".
5. 10. 2015SLOVAK LANGUAGE FOR FOREIGNERS
23. 9. 2015Workshop kariérového poradenstva „Pripraviť sa, pozor, štart!“
21. 9. 2015SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE AKADEMICKÉHO ROKA 2015/2016
17. 9. 2015TURISTICKÝ DEŇ pre zamestnancov Ekonomickej fakulty UMB
10. 9. 201521. ročník medzinárodnej konferencie vedecko-výskumnej siete PGV, téma "Pre silnú Európu: renovácia ekonomických, podnikateľských, politických, územných a vzdelávacích štruktúr"
1. 7. 2015EKONOMICKÁ FAKULTA UMB DEŤOM
29. 6. 2015Prof. Emmanuel Thanassoulis (Aston Business School, UK): DEA Methodology and Applications in Efficiency Assessment
8. 6. 2015Ekonomická fakulta UMB rodičom
4. 6. 2015Divadelný večer Ekonomickej fakulty UMB
30. 5. 2015Konzultačný deň - prípravný kurz k prijímacím pohovorom
22. 5. 2015DANUBE BRIDGES III - Staň sa aj ty súčasťou jedinečnej trilaterálnej konferencie!
21. 5. 2015Medzinárodná vedecká konferencia na tému: „Inovácie a podnikanie. Teória a prax.”
14. 5. 2015Medzinárodná vedecká konferencia Turistica Bistriciensis 2015 „Zdravotný cestovný ruch ako súčasný rozvojový trend“
13. 5. 2015Premietanie filmu: „Der Tanz mit dem Teufel- Die Entführung des Richard Oetker“/“Tanec s diablom – Únos Richarda Oetkera“
12. 5. 2015Premietanie filmu „Soul Kitchen“
11. 5. 2015Premietanie filmu „Die Fälscher“/„Falšovatelia alebo Diablova dielňa“
7. 5. 2015Čítanie z knihy/Lesung aus „Die Business-Class macht Ferien
7. 5. 2015Akademická Banská Bystrica 2015
6. 5. 2015Vedecký seminár: Spolupráca regionálnej samosprávy a vysokých škôl pri rozvoji malého a stredného podnikania zakladaním start-up podnikov
5. 5. 2015Medzinárodná skúška z anglického jazyka - UNIcert® III
5. 5. 2015Prednáška Boguslawa Ulijasza : "Impact of the Infrastructure Development and the Organization of Sport Events on Tourism"
5. 5. 2015Stretnutie študentov s prezidentom SR Andrejom Kiskom
29. 4. 2015Prednáška: "Je daňový úrad ozajstný strašiak?" Štruktúra a poslanie daňového úradu.
29. 4. 2015Prednáška: "Product development in tourism"
28. 4. 2015Prednáška Viliama Tonkoviča: "Finančná gramotnosť - minulé a budúce peniaze"
28. 4. 2015Interkultúrna prezentácia a beseda/Präsentation und Diskussion zur Wanderlust in Deutschland. „Cieľ dovolenky - putovanie. Nemci ako ľudia s vysokou intenzitou cestovania“/„Wandern ist das Reiseziel. Die Deutschen als reiselustige Menschen“
28. 4. 2015Prednáška: "Ako sa rozvíjať pre naplnenie svojich cieľov"
27. 4. 2015Seminár „Konkurencieschopnosť v cestovnom ruchu“
27. 4. 2015Prednáška Jozefa Makúcha:"Menová politika ECB v súčasnom ekonomickom prostredí"
27. 4. 2015Prednáška: "Tourism in Germany"
27. 4. 2015Prednáška: "Albergo Diffuso sostenibile - Prospects for a sustainable development of rural tourism areas"
23. 4. 2015Prednáška: "International relations between travel and tourism"
23. 4. 2015Prednáška: "The world´s contrast of cultures"
23. 4. 2015SCIENTA IUVENTA 2015
23. 4. 2015Bezpečnosť, Extrémizmus, Terorizmus
22. 4. 2015Prednáška: "Development of the tourism marketing into touristy countries"
22. 4. 2015Prednáška: "Authentic travelers experience"
22. 4. 2015Exkurzia - BBSK
21. 4. 2015Prednáška: "Dane a miestne poplatky v cestovnom ruchu"
21. 4. 2015Ekonómovia v pohybe
21. 4. 2015Prednáška:"Vzostup, pád a znovuzrodenie nemeckých vín./Aufstieg, Abstieg und Wiederaufstieg des deutschen Weins."
20. 4. 2015Prednáška:" Manažment podujatí v cieľovom mieste cestovného ruchu"
20. 4. 2015Kaviareň s dekanom
20. 4. 2015Exkurzia - DSS Banská Bystrica
17. 4. 2015Vedecký seminár: Seminar Academica Turistica
17. 4. 2015Vedecký seminár: Seminar Academica Turistica
17. 4. 2015Vedecký seminár: Seminar Academica Turistica
16. 4. 2015Medzinárodný jazykový certifikát z nemčiny - ÖSD
15. 4. 2015Prednáška Mateja Dobríka: "CUBA mojimi očami."
15. 4. 2015Prednáška: "The competitiveness of mountain destinations"
15. 4. 2015Prednáška: "Trends focused on winter destinations"
15. 4. 2015Univerzitná noc literatúry
14. 4. 2015Prednáška: Imidž v cestovnom ruchu a jednotná prezentácia Slovenska
14. 4. 2015Prezentačné dni podnikov + Deň kariéry EF UMB
13. 4. 2015Prednáška s workshopom: "Aké sú požiadavky a očakávania zamestnávateľov z oblasti hotelierstva a cestovného ruchu pri výbere svojich zamestnancov? "
10. 4. 2015Exkurzia -Štátny archív Banská Bystrica
9. 4. 2015Študentská vedecká aktivita 2015
8. 4. 2015Prednáška Ing. Richarda Sulíka: "Likviduje ECB euro?"
1. 4. 2015Prednáška: "How crowdfunding can boost your creative idea, your enterprise or your company"
31. 3. 2015Bubble net: w
25. 3. 2015Prednáška: „Činnosť SOPK a jej aktivity v oblasti podpory exportu“
24. 3. 2015Prednáška: Čo je úspech? Diskusia s Petrom Krištofovičom.
19. 3. 2015Seminár Kvantitatívne metódy v ekonómii
12. 3. 2015S kajakom po Európe
11. 3. 2015Prednáška "Alternatívne prístupy k štatistickému testovaniu hypotéz - Fisher vs. Neyman-Pearson vs. Likelihood vs. Bayes"
11. 3. 2015Prednáška: "Vybrané formy platieb v medzinárodnom obchode“,
10. 3. 2015Workshop - Interkomprehenzia románskych jazykov
10. 3. 2015Rómsky mýtus
10. 3. 2015Večery nemeckého filmu: terorizmus a totalizmus
9. 3. 2015Workshop s marketingovým expertom, Ing. Borisom Deglovičom
6. 3. 2015Vedecký seminár: Seminar Academica Turistica
6. 3. 2015Vedecký seminár: Seminar Academica Turistica
6. 3. 2015Vedecký seminár: Seminar Academica Turistica
5. 3. 2015Prednáška profesora Michaela C.Mungera z Duke University:"What is a voluntary exchange"
5. 3. 2015Informačné stretnutie pre študentov k stážam v Internationaler Bund v Nemecku - presunutý termín z 18.2.2015
4. 3. 2015 Workshop - Interkomprehenzia slovanských jazykov
3. 3. 2015Prednáška: Manažérske informačné systémy v praxi
3. 3. 2015Prednáška Mareka Zawartku: HOTEL OPERATIONS WITH A SPECIAL FOCUS ON THE SAFETY AND SECURITY OF PERSONS RESIDING IN HOTELS
2. 3. 2015Pozvánka na prednášku prof. PhDr. Zuzany Malinovskej, CSc.
25. 2. 2015Prednáška podpredsedu vlády SR Miroslava Lajčáka
25. 2. 2015Peter Kažimír: Aktuálne makroekonomické otázky.
24. 2. 2015Večery nemeckého filmu: terorizmus a totalizmus
23. 2. 2015Vedecký seminár 1 a 2
23. 2. 2015Prednáška Petra Paľa, riaditeľa športového podujatia Volkswagen Slovakia Oravanman
19. 2. 2015Prax vo Švajčiarsku v zariadeniach cestovného ruchu
17. 2. 2015Výstava VIA BENEDICTINA
16. 2. 2015KyČiHo: Mýtus racionálneho voliča (debata o knihe).
31. 1. 2015Deň otvorených dverí na Ekonomickej fakulte UMB
29. 1. 2015Deň otvorených dverí FPVaMV UMB
28. 1. 2015Informačné stretnutie k učiteľským mobilitám programu Erasmus+
24. 1. 2015III. reprezentačný ples FPVaMV UMB
15. 1. 2015Inaugurácia rektora UMB a dekanov Ekonomickej fakulty UMB a Fakulty prírodných vied UMB
13. 1. 2015Novoročné stretnutie zamestnancov Ekonomickej fakulty UMB
 
Podujatia organizované v roku 2014
10. 12. 2014Prednáška:Starnutie obyvateľstva v EÚ: brzda alebo motor ekonomického rastu?
9. 12. 2014Medzinárodné fórum: Demokracia v ohrození?
3. 12. 2014Konferencia : "10 rokov v Európskej Únii | A čo ďalej? "
3. 12. 2014Zápas EUHL - UMB Hockey Team vs. UHT Dukes Graz
2. 12. 2014VOĽBY kandidáta na dekana Ekonomickej fakulty UMB Banská Bystrica
1. 12. 2014Stretnutie záujemcov o študijný program JOSZEF na Ekonomickej univerzite Viedeň
1. 12. 2014Prednáška: “Smeruje EMÚ do recesie?”
28. 11. 2014Informačné stretnutie k učiteľským mobilitám
27. 11. 2014Prednáška+video podľa knihy M.N.Rothbarda: "Peniaze v rukách štátu"
26. 11. 2014Prednáška Ľuboša Fellnera: "Uplatnenie marketingových nástrojov a postupov v praxi"
24. 11. 2014Diskusia s džezmanom PETROM LIPOM
19. 11. 2014Prednáška Martina Mažára: "Inovatívne techniky predaja"
14. 11. 2014Medzinárodná konferencia : "Developing Life Skills with Macmillan"
12. 11. 2014Deň otvorených dverí pre uchádzačov o štúdium na EF UMB
10. 11. 2014Dni vedy a otvorených dverí na UMB
10. 11. 2014Stretnutie študentov s vedením fakulty v MoMo cafe
6. 11. 2014Prednáška: Jozef Mihál: Zákonník práce, daň z príjmu a odvody
6. 11. 2014Determinanty sociálneho rozvoja: Vzdelávanie ako determinant rozvoja sociálneho podnikania– medzinárodná vedecká konferencia
6. 11. 2014Medzinárodná vedecká konferencia:" MANAŽMENT ORGANIZÁCIÍ V REÁLNOM A VIRTUÁLNOM PROSTREDÍ: PRÍLEŽITOSTI A VÝZVY VI."
4. 11. 20148. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie s hlavnou témou:„10. výročie vstupu SR do EÚ: teória, politika a prax financií"
27. 10. 2014Prednáška Ing.Tomáša Plavca:"Obavy, možnosti a výzvy"
23. 10. 2014Medzinárodný jazykový certifikát z nemčiny - ÖSD
20. 10. 2014Univerzitný informačný deň – Horizont 2020
17. 10. 2014Medzinárodná vedecká konferencia - "Cudzie jazyky - most k inováciám vo vysokoškolskom vzdelávaní"
16. 10. 2014Prednáška+video podľa knihy M.Morrisa:"Čo nesmiete vedieť?"
13. 10. 2014Startupy na Slovensku s Jarom Ľuptákom.
7. 10. 2014Univerzitný Deň Kariéry 2014 - Prednáška Zuzany Záhradníkovej:"Nezamestnaný po škole? Nemusíš byť!"
7. 10. 2014Univerzitný Deň Kariéry 2014 -Prednáška s Petrom Sasínom :"Pravdy a mýty o Prosperite"
7. 10. 2014Univerzitný Deň Kariéry 2014
2. 10. 2014Seminár: "Nájsť,citovať a zdieľať odborné informácie na jednom mieste
29. 9. 2014Predajná výstava odborných publikácií vydavateľstva WOLTERS KLUWER
25. 9. 2014HUDOBNO-TANEČNÝ FESTIVAL
4. 9. 2014Prednáška: Central Banking and Deflationary Depression: A Japanese Perspective
30. 6. 2014EKONOMICKÁ FAKULTA UMB DEŤOM
10. 6. 2014Stretnutie pracovníkov KOJK so študentmi Gymnázia Š.Moyzesa v Banskej Bystrici
3. 6. 2014Divadelný večer Ekonomickej fakulty UMB
29. 5. 2014Medzinárodná konferencia:„Neplatená práca ako potenciálny zdroj sociálno-ekonomického rozvoja spoločnosti a determinant individuálneho blahobytu“.
26. 5. 2014Vymenovanie profesorov EF UMB prezidentom SR
23. 5. 2014Vedecký seminár: Seminar Academica Turistica
22. 5. 2014Determinanty sociálneho rozvoja: Sociálna ekonomika a vzdelávanie – medzinárodná vedecká konferencia
20. 5. 2014Udelenie certifikátov Terminology Manager basic
16. 5. 2014Stretnutie frankofónnych absolventov UMB a bývalých štipendistov francúzskej vlády
15. 5. 2014Workshop: Kritické myslenie a Reflexná metóda v praxi
14. 5. 2014Problems of Euro-zone from the Polish perspective
13. 5. 2014Pension Reforms in Post-Socialist Countries – Comparison and Evaluation
13. 5. 2014II. UMB cykloakcia
12. 5. 2014Cyklus prednášok prof. Emmanuel Thanassoulis: DEA modely a ich aplikácie v ekonómii
12. 5. 2014Medzinárodná skúška z anglického jazyka - UNIcert III
7. 5. 2014Prednáška: Univ. Prof. Dipl. – Ing. Dr. Mikuláša Luptáčika-"Štrukturálne súvislosti slovenskej ekonomiky: Input-output analýzy - 4.časť".
7. 5. 2014Prednáška: Univ. Prof. Dipl. – Ing. Dr. Mikuláša Luptáčika - "Štrukturálne súvislosti slovenskej ekonomiky: Input-output analýzy - 5. časť".
6. 5. 2014Poľsko-slovenské študentské sympózium
6. 5. 2014Prednáška: Univ. Prof. Dipl. – Ing. Dr. Mikuláša Luptáčika- "Štrukturálne súvislosti slovenskej ekonomiky: Input-output analýzy - 3. časť".
5. 5. 2014Prednáška : Univ. Prof. Dipl. – Ing. Dr. Mikuláša Luptáčika - "Štrukturálne súvislosti slovenskej ekonomiky: Input-output analýzy- 1.časť".
5. 5. 2014Prednáška: Univ. Prof. Dipl. – Ing. Dr. Mikuláša Luptáčika-"Štrukturálne súvislosti slovenskej ekonomiky: Input-output analýzy - 2. časť".
28. 4. 2014Prednáška:Metodológia výskumu a kritické myslenie na vysokých školách – prednášajúci viz. prof. Seppo Saari, PhD.
24. 4. 2014Prednáška “Corruption Causes and Solutions: Lessons from Africa’s Public Service”
24. 4. 2014VIdeokonferencia: "Inovatívne podnikanie ako pracovná príležitosť pre mladých absolventov EF UMB
24. 4. 2014SCIENTA IUVENTA 2014
24. 4. 2014International Scientific Conference "Innovations and entrepreneurship. Theory and practice.”
23. 4. 2014Prednáška: Ing.Petr Studnička: Destination Management in the Czech Republic and Slovakia
23. 4. 2014 Regionálne kolo - "MLADÝ EURÓPAN 2014 Banská Bystrica"
16. 4. 2014Prednáška Ing. Radovana Strihu: „Ochranná známka“
14. 4. 2014Prednáška odborníka z praxe „Metódy a formy činnosti verejnej správy na príklade finančnej správy“
14. 4. 2014Aktuálny vývoj zón voľného obchodu a ich vplyv na medzinárodný obchod“, prednášajúci: Ing.Michal Kardoš, Ing.Peter Reťkovský, SARIO
11. 4. 2014Vedecký seminár: Seminar Academica Turistica
10. 4. 2014Medzinárodný jazykový certifikát z nemčiny - ÖSD
10. 4. 2014Koučovanie ako nástroj rozvoja ľudí. Workshop vedený certifikovaným koučom ICF (International Coach Federation), USA
10. 4. 2014Študentská vedecká aktivita 2014
9. 4. 2014Európska únia – problémy a výzvy. Podtitul: Je vízia zakladateľov spoločnej Európy stále aktuálna?
9. 4. 2014Multikultúrna spoločnosť – organizačná kultúra.
8. 4. 2014Vedecký seminár: Administration territoriale de la France / Územná správa vo Francúzsku
7. 4. 2014Prednáška: M.Sc. Christian Nordhorn: Sustainable Tourism Development The case of Sochi 2014
7. 4. 2014Prednáška: M.Sc.Christian Nordhorn: New Developments in Winter Sport Tourism Russian Ski Resorts in The Caucasus
7. 4. 2014Prednáška: "Nápad premenený na úspech" prednášajúci Ing. Jozef Síkela, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Slovenskej Sporiteľne,a.s.
5. 4. 2014Prednáška: Dr.Lluis Munded i Cerdan: New Strategies of Tourism Regeneration in Mature Tourist Resorts The Costa Brava as an Example of Sustainability
5. 4. 2014Prednáška: Dr.Lluis Munded i Cerdan: The Life-cycle of Mature Sea-side Resorts and the New Mediterranean in the Caribbean Strategies for survival
3. 4. 2014Prednáška: Modelovanie a simulácie ekonomických systémov – agentovo orientovaný prístup
3. 4. 2014Medzinárodná vedecká konferencia Turistica Bistriciensis 2014 Vzdelávanie mládeže v cestovnom ruchu a uľahčenie jej vstupu na trh práce
3. 4. 2014Annual General Meeting ESN v Miláne (Taliansko)
2. 4. 2014Prednáška Stanislava Pánisa z J&T banky
2. 4. 2014Prednáška: Prof. Arvid Flagestad: Competitiveness in Destinations
2. 4. 2014Prednáška: Bruno Gantenbein: The Current Challenge in Destination Management Swiss Experience
2. 4. 2014Bruno Gantenbein: Implementation Workshop Strategy of Tourism Development in the Region Zvolenská Kotlina
1. 4. 2014DARUJTE KRV 1. apríla 2014 na UMB
1. 4. 2014Prednáška: Dr.Andrzej Hadzik: Health Tourism The Concept, Form, Scope and Condition of Its Development
1. 4. 2014Prednáška: Prof. Arvid Flagestad: Trends Important for Winter Sports Destinations
31. 3. 2014Prednáška: Ing. Eleny Kohútikovej,PhD. :"Nová regulácia bankového sektora vyrieši viaceré problémy eurozóny. Zďaleka nie však všetky."
29. 3. 2014Transkultúrne ošetrovateľstvo – manažment pacienta
25. 3. 2014Determinanty využívania flexibilizácie práce z pohľadu rodiny a ich implementácia do sociálneho systému
25. 3. 2014Prednáška Ing. Lenka Maťašovská – Fungovanie DMO na príklade regiónu Vysoké Tatry
24. 3. 2014Prednáška: Návštevnícka karta ako nástroj marketingu
20. 3. 2014X. Medzinárodné majstrovské triedy v časticovej fyzike
18. 3. 2014Prednáška Ing. Michala Hornoka, PhD,- Daňová politika v cestovnom ruchu
14. 3. 2014Vedecký seminár: Seminar Academica Turistica
12. 3. 2014Prednáška Juraja Miškova - "Praktické aspekty hospodárskej politiky"
12. 3. 2014Prednáška Ing. Mariána Číža: "Aktivity múzea na podporu cestovného ruchu"
11. 3. 2014Vedecký seminár : Aspects interculturels de la communication France- Slovaquie”/Interkultúrne aspekty komunikácie Francúzov a Slovákov
10. 3. 2014Prednáška Ing. Petra Reťkovského: "Ekonomická diplomacia“
6. 3. 2014Prezentácia spoločnosti Emerald Group Publishing o publikovaní prípadových štúdií.
26. 2. 2014Bitcoin – How does it work?
12. 2. 2014Prednáška Ing. Michala Kardoša: "SARIO - hlavný aktér pri podpore zahraničného obchodu“.
12. 2. 2014Informačné stretnutie s pani Steiner - IB Nemecko
11. 2. 2014Výberové konanie pre záujemcov o prax vo Švajčiarsku
11. 2. 2014Aké je tajomstvo fínskeho školstva? Ako ďalej s mojím výskumom? Ako motivačne hodnotiť?
31. 1. 2014Akreditované testovanie na získanie medzinárodného certifikátu TOEIC
31. 1. 2014XIV. Univerzitný Bál
28. 1. 2014Deň otvorených dverí FPVaMV
25. 1. 2014Deň otvorených dverí na Ekonomickej fakulte UMB
24. 1. 2014Deň otvorených dverí EF UMB pre frankofónnych študentov
22. 1. 2014Prednáška profesora Mikuláša Luptáčika: "Význam automobilového priemyslu pre ekonomiku Slovenska."
21. 1. 2014Prednáška profesora Mikuláša Luptáčika: "Optimálna fiškálna politika pri dlhovej brzde."
20. 1. 2014Prednáška profesora Mikuláša Luptáčika: "Vplyv regulácie na efektívnosť firmy."
20. 1. 2014Nový výberový predmet: MANAŽMENT TERMINOLÓGIE
16. 1. 2014Prednáška prof. Dr. Haralda Pechlanera: Vybrané problémy destinačného manažmentu a rozvoja CR v cieľových miestach
14. 1. 2014Novoročné stretnutie zamestnancov Ekonomickej fakulty UMB
 
Podujatia organizované v roku 2013
17. 12. 2013Prezentácia procesu tvorby a výstupov zo Stratégie rozvoja cestovného ruchu v regióne (na príklade regiónu Zvolenská kotlina)
12. 12. 2013Informačné stretnutie k študetským mobilitám
12. 12. 2013Super efektívnosť v DEA modeloch
2. 12. 2013Prednáška Ing. Ivany Magátovej "Súčasný stav cestovného ruchu na Slovensku"
28. 11. 2013Analýza efektívnosti a produktivity v čase – Malmquistov index
28. 11. 2013Prednáška Miroslava Koleníka "Podmienky získania prestížnych medzinárodných jazykových certifikátov TOEIC,WIDaF a TFI".
27. 11. 2013Medzinárodná vedecká konferencia "Etika v manažmente"
26. 11. 2013Prednáška profesora Foreta: Komunikácia manažéra s médiami
25. 11. 2013Prednáška profesora Foreta : Od Komunikujícího města k partnerství pro místní rozvoj
25. 11. 2013Prednáška Ing. Miroslava Petríka - "Budovanie a prevádzka cyklotrás na Slovensku"
21. 11. 2013Prednáška : Mgr.Marek Modranský "Verejná doprava na Slovensku a jej význam pre riešenie mobility a rozvoj v regiónoch.
21. 11. 2013Sociálna ekonomika a vzdelávanie - medzinárodný vedecký workshop
19. 11. 2013Darujte krv
14. 11. 2013Využitie funkcie užitočnosti v ekonómii
14. 11. 20134. regionálna prehliadka prác mladých štatistikov a demografov
13. 11. 2013Prednáška - Milton Friedman Day
13. 11. 2013Deň otvorených dverí pre uchádzačov o štúdium na EF UMB
12. 11. 2013Prednáška : Anita Balejíková,cestovateľka "Cestovanie po Jamajke"
11. 11. 2013Dni vedy a otvorených dverí na UMB
7. 11. 2013Vedecký seminár - Academica Turistica
7. 11. 2013Deň otvorených dverí - uchádzači z bilingválnych gymnázií so španielskym jazykom
5. 11. 2013Medzinárodná vedecká konferencia "Rozpočet EÚ,inovácie a ekonomický rast"
4. 11. 2013Prednáška:Prezentácia možnosti stáže na Malorke
29. 10. 2013Aké sú výhody a nevýhody kvalitatívneho výskumu? (skúsenosti z Fínska a iných krajín)
28. 10. 2013Prednáška:Michal Meško, spoluzakladateľ Martinus.sk - "Ráno nejdem do práce, ale idem robiť niečo, čo ma baví“
28. 10. 2013Výskum v pedagogickom kontexte
24. 10. 2013Súťaž: ČSOB Hlava Päta
24. 10. 2013Skúška na získanie rakúskeho jazykového diplomu rakúskeho inštitútu OSD
23. 10. 2013Prednáška Ing. Tibora Bajaníka - Tvorba ceny a výnosový manažment v cestovnej kancelárií
23. 10. 2013Prednáška: Cestovný ruch v Škandinávii -inšpirácia pre Slovensko.
21. 10. 2013Prednáška Ivana Mikloša,poslanca NR SR - Stav a perspektívy slovenskej ekonomiky
17. 10. 2013SETTING UP DEA ASSESSMENT MODELS
15. 10. 2013Slováci v Srbsku - prítomnosť a perspektívy
15. 10. 2013Univerzitný deň kariéry 2013
15. 10. 2013Fotosúťaž pre študentov EF UMB - GALÉRIA NA TRÁME
14. 10. 2013Ing. Ivan Šramko - Dlhodobá udržateľnosť verejných financií Slovenskej republiky
14. 10. 2013Prednáška: Solventnosť I a II - Mária Kamenárová, ČSOB
8. 10. 2013International student workshop - Tourism Development in Slovakia and Poland
3. 10. 2013Prednáška hlavného analytika Ronalda Ižipa - " 5 rokov krízy za nami. Čo bude nasledovať ďalej?"
25. 9. 2013Vedecké kolokvium - Problematika financovania slovenských podnikov v súčasných podmienkach
19. 9. 2013Management of Organization in Real and Virtual Environment: Opportunities and Challenges V.
17. 9. 2013Štipendiá do zahraničia, výskumné pracovné ponuky a daňové povinnosti pri príjmoch zo zahraničia
17. 9. 2013Prax vo Švajčiarsku
17. 9. 2013Slávnostné otvorenie kademického roka 2013/2014 na UMB
12. 9. 2013Spolupráca s tretími krajinami – výmena skúseností
12. 9. 2013FernStat 2013 Medzinárodná konferencia aplikovanej štatistiky, organizovaná Slovenskou štatistickou a demografickou spoločnosťou a EF UMB v Banskej Bystrici
28. 8. 2013AMSE 2013 - Aplikácie matematiky a štatistiky v ekonómii, 16. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie
20. 6. 2013Slávnostné zasadnutie Vedeckej rady UMB rozšírené o Vedeckú radu Ekonomickej fakulty UMB a Pedagogickej fakulty UMB
20. 6. 2013Verejná inauguračná prednáška doc. Ing. Jána Závadského, PhD.
20. 6. 2013Verejná inauguračná prednáška doc. Ing. Beáty Mikušovej Meričkovej, PhD.
18. 6. 20135. UMB Cykloakcia
12. 6. 2013Prednáška: Odraz ekonomickej krízy v štruktúre výdavkov na konečnú spotrebu v Českej republike
10. 6. 2013Ekonomická fakulta UMB Banská Bystrica rodičom
4. 6. 2013Divadelný večer Ekonomickej fakulty UMB Banská Bystrica
24. 5. 2013Stretnutie frankofónnych absolventov UMB a bývalých štipendistov francúzskej vlády
23. 5. 2013Determinanty sociálneho rozvoja:Sociálna ekonomika ako priestor podpory európskeho občianstva. XI. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie a kolokvia
17. 5. 2013Pracovné stretnutie so švajčiarskymi partnermi v projekte Stratégia rozvoja cestovného ruchu v regióne Zvolenská kotlina
16. 5. 2013Hodnotenie výkonnosti a efektívnosti komerčnej banky
16. 5. 2013Seminár Academica Turistica
15. 5. 2013VÝBEROVÉ KONANIE - Tourism and Regional Tourism Planning
15. 5. 2013Andrej Kiska - Môj príbeh z bodu A do bodu B
13. 5. 2013Medzinárodná skúška z anglického jazyka - UNIcert III.
9. 5. 2013Deň Európy s Európskym dokumentačným centrom UK UMB
7. 5. 2013POLITOLÓGIA 2013
25. 4. 2013Seminár: Problematika posudzovania efektívnosti verejných vysokých škôl na Slovensku
25. 4. 2013Divided identity in Northern Ireland
24. 4. 201350. výročie Elyzejskej mierovej zmluvy
24. 4. 2013Vedecký seminár - Prečo sú krajiny bohaté a prečo sú krajiny chudobné
24. 4. 2013Annual International Interdisciplinary Conference
24. 4. 2013The competitiveness of mountain destinations. Methods and tools for destination management
24. 4. 2013Organisational structures in tourism destinations.Roles nad Responsibilities in destination management.
23. 4. 2013Prednáška:Kyber marketing v cestovním ruchu
23. 4. 2013Workshop zážitkového kariérového poradenstva "Nájdi smer svojej budúcej kariéry"
22. 4. 2013Odborný seminár: Matematická optimalizácia a ekonomická analýza:Regulácia sieťových odvetví,1.časť.
19. 4. 2013Prednáška:Bloomova taxonomie /vzdělávací metody v cestovním ruchu pro 21.století/
18. 4. 2013Seminár Academica Turistica
18. 4. 2013Súťaž v riešení Case Study - Procter and Gamble - Hair Care
18. 4. 2013Odborný seminár -Ekonomický rast a konvergencia
18. 4. 2013Why always tourism as a means for regional development? A study on Isomorphism in regional development strategies
17. 4. 2013New Franconian Lake-District. A regional planning and regional development success story?
17. 4. 2013Prednáška-Spoločenská zodpovednosť a budovanie marketingovej stratégie na národnej úrovni
16. 4. 2013Prednáška Dr.Ing.Petra Kuceru, MBA - zástupca firmy EMC na Slovensku
16. 4. 2013The Global Tourism Industry
16. 4. 2013Tourism in Arabic World:Between Terrorism and Thousand and One Night Fairy Tale
16. 4. 2013The Relationship Between Special Events and Tourism
11. 4. 2013Skúška na získanie rakúskeho jazykového diplomu rakúskeho inštitútu OSD
11. 4. 2013Študentská vedecká aktivita 2013
11. 4. 2013Odborný seminár - Využitie DEA modelov v procese riadenia podnikov
10. 4. 2013Prednáška Ing.Miloša Kormana,PhD, - Marketing v arabskom svete
10. 4. 2013Politikum cyrilo-metodskej misie
10. 4. 2013Entrepreneurial Strategies in Leveraging Food as a Tourist Resource
10. 4. 2013Destination Branding Development : Linking Together Supply-Side and Demand-Side Perspective
10. 4. 2013Trustworthiness of User Generated Content and its Influence on Tourist Behaviour
8. 4. 2013Prednáška Lukáša Trebulu - Investovanie v hedge fondoch a pozadie ich fungovania.
4. 4. 2013Výstava PRÁVO 2013
3. 4. 2013Riadenie likvidity na peňažných trhoch
21. 3. 2013PORTÁL – cesta za poznaním
21. 3. 2013Analýza efektívnosti priamych zahraničných investícií pomocu DEA modelov
21. 3. 2013B-innovative prednášky pre študentov EF UMB Banská Bystrica
20. 3. 2013Národný štipendijný program - Štipendiá do celého sveta
20. 3. 2013Keď vzduch vonia oceánom – potulky po Islande, Írsku a Portugalsku
20. 3. 2013Seminár Academica Turistica
19. 3. 2013Burza vyradených dokumentov
19. 3. 2013Verejné financie,dôchodkový systém,nezamestnanosť a sociálny systém,v ktorom sa neoplatí pracovať. Ako to všetko súvisi?
18. 3. 2013Pracovné stretnutie k projektu Regional entrepreneurship animator
18. 3. 2013Týždeň slovenských knižníc v Univerzitnej knižnici UMB
18. 3. 2013ScienceDirect a Scopus – efektívne vyhľadávanie v databázach
14. 3. 2013Využitie modelov pri štúdiu makroekonómie
11. 3. 2013Kríza politiky štátnych zásahov /Zlyhania monetárno-fiškálneho intervenčného štátu/
7. 3. 2013Aplikácie DEA modelov v ekonómii
7. 3. 2013Aplikácie DEA modelov v ekonómii
5. 3. 2013Autorské čítanie Michala Hvoreckého
4. 3. 2013Hokejový turnaj o pohár dekana EF UMB
4. 3. 2013Visegrad Conference on Common Environmental Problems - 2013
4. 3. 2013Aktuálne úlohy Európskej centrálnej banky v oblasti menovej politiky a dohľadu nad finančným trhom
28. 2. 2013Konferencia StandOut! Zažiar na trhu práce
27. 2. 2013Izraelsko-slovenské vzťahy
21. 2. 2013Seminar Academica Turistica
20. 2. 2013Čaša vína študentov odboru CR
14. 2. 2013Marketing on the International Markets of Commodities and Services: Global Aspects
7. 2. 2013Deň otvorených dverí EF UMB pre frankofónnych študentov
7. 2. 2013Medzinárodná vedecká konferencia: KONSENZUS V PRÁVE
6. 2. 2013Výberové konanie na prax do Švajčiarska
1. 2. 2013Inovatívne prístupy k plánovaniu miestneho a regionálneho rozvoja
1. 2. 2013Sprievodca Macmillan English Campus
1. 2. 2013Sprievodca Samovzdelávacím strediskom pre štúdium odborných predmetov v cudzích jazykoch
26. 1. 2013Deň otvorených dverí na Ekonomickej fakulte UMB
25. 1. 2013XIII. Univerzitný Bál
22. 1. 2013Informačné stretnutie k učiteľským mobilitám
15. 1. 2013Novoročné stretnutie zamestnancov Ekonomickej fakulty UMB
 
Podujatia organizované v roku 2012
13. 12. 2012Seminár Academica Turistica
13. 12. 2012Vianočný trh
13. 12. 2012Pracovné stretnutie oblastných organizácií cestovného ruchu
10. 12. 2012Metodický seminár pre pracovníkov čiastkových knižníc
7. 12. 2012Metodický seminár pre pracovníkov čiastkových knižníc
5. 12. 2012Prednáška Rastislav Brenčič
30. 11. 2012Prednáška a diskusia s ministrom zahraničných vecí a európskych záležitostí Miroslavom Lajčákom
29. 11. 2012Marketingová konferencia FRESH
29. 11. 2012Stratégia rozvoja cestovného ruchu v regióne Zvolenská kotlina
28. 11. 2012Efektívne učenie sa na vysokej škole III.
28. 11. 2012Prednáška doc. PhDr. Jiřího Knapíka, PhD.
28. 11. 2012Prednáška Ing. Branislav Cvik "Od šetrenia k tvorbe bohatstva"
27. 11. 2012Vedecko-umelecký dialóg
22. 11. 2012Procter&Gamble: Hair Care Case Study
22. 11. 2012Európske riešenia hospodárskej krízy
21. 11. 2012Prednáška analytika a spoluzakladateľa inštitútu INESS Juraja Karpiša
20. 11. 2012Pamäť Dunaja
20. 11. 2012Editorské expedície
20. 11. 2012prednáška poľskej medievistky prof. Dr. hab Anny Pobóg-Lenartowicz
16. 11. 2012Slávnostné otvorenie samovzdelávacieho strediska pre štúdium odborných predmetov v cudzích jazykoch
15. 11. 2012Prezentácia štipendií francúzskej vlády
15. 11. 2012Tlmočnícka empíria – ideál a realita
8. 11. 2012Management of Organization in Real and Virtual Environment: Opportunities and Challanges IV.
8. 11. 2012Prezentácia programov,ktoré umožnia praxovať v Číne
8. 11. 2012Seminár Academica Turistica
7. 11. 2012Deň otvorených dverí v Univerzitnej knižnici UMB
7. 11. 2012Deň otvorených dverí
6. 11. 2012ScienceDirect a Scopus – efektívne vyhľadávanie v databázach
6. 11. 2012Deň otvorených dverí na FPVaMV
6. 11. 2012Prezentácia stáží firmou Precision Marketing Group LLC, USA
5. 11. 2012Deň otvorených dverí pre gymnáziá a bilingválne sekcie s výučbou španielskeho jazyka
5. 11. 2012Publish or Perish
5. 11. 2012Prezentácia pre študentov odboru cestovný ruch o možnostiach štúdia a odbornej praxe v Španielsku
30. 10. 2012Zahraničná odborná literatúra
29. 10. 2012Prednáška hlavného analytika Trim Broker Ronalda Ižipa
29. 10. 2012Veľtrh vzdelávania Gaudeamus, Brno, ČR
25. 10. 2012Skúška na získanie rakúskeho jazykového diplomu rakúskeho inštitútu OSD
24. 10. 2012Svet knihy – svet vzdelania
24. 10. 2012Deň otvoreného prístupu
17. 10. 2012Vyhľadávanie v elektronických informačných zdrojoch
17. 10. 2012Bloomberg Assessment Test
17. 10. 2012Cantus Choralis Slovaca medzinárodné sympózium o zborovom speve
17. 10. 2012Zahraničné publikácie – zdroj poznania
16. 10. 2012Mobility doktorandov a výskumných pracovníkov - podmienky a možnosti
16. 10. 2012Vedecká konferencia: "Rozpočet pre EÚ na roky 2014-2020 v kontexte Stratégie Európa 2020"
12. 10. 2012Foreign languages as a bridge to subject-area knowledge and skills
12. 10. 2012Kondičný tréning v roku 2012
11. 10. 2012ŠTIPENDIÁ NA MOBILITU DO ZAHRANIČIA
10. 10. 2012Univerzitný deň kariéry 2012
10. 10. 2012Odborná komunikácia v zjednotenej Európe XI.
8. 10. 2012Scientific-Technological Development and Technology Forecasting.Technological trends in the International Business.
4. 10. 2012SAIA – Informačné stretnutie o novom Bulletine SAIA 2013/2014 a aktuálnych uzávierkach štipendií
4. 10. 2012Siločiary súčasného lingvistického myslenia
28. 9. 2012Informačné stretnutie pre zahraničných študentov, ktorí prídu študovať v ZS 2012/2013
26. 9. 2012Európsky deň jazykov s Európskym dokumentačným centrom UK UMB
26. 9. 2012Elements of the strategic analysis prior to introducing a new product on the market
21. 9. 2012Trh práce v kontexte špecifík neplatenej práce, meranie jej rozsahu a dopadu na domácnosti, podnikateľskú sféru a ekonomiku.
19. 9. 2012Prednáška - Tourism Destination Governance
18. 9. 2012Športový deň EF UMB
12. 9. 2012Výberové konanie na prax do Švajčiarska.
6. 9. 2012POLARITY, PARALELY A PRIENIKY JAZYKOVEJ KOMUNIKÁCIE 8. medzinárodná konferencia o komunikácii
1. 7. 2012XI. medzinárodná konferencia SUNG – Spoločnosti učiteľov nemeckého jazyka a germanistov Slovenska pod názvom Nemčina pre budúcnosť – budúcnosť pre nemčinu / Deutsch für die Zukunft – Zukunft für Deutsch
1. 7. 2012Tretí Vyšegrádsky okrúhly stôl o klimatických zmenách
27. 6. 2012Medzinárodná vedecká konferencia "Human potential management in a company"
18. 6. 2012Výročná konferencia o štandardizácii “Štandardy a inovácie”
15. 6. 2012Vedecký seminár Studia Academica Turistica
14. 6. 2012Oslavy 35. výročia založenia Ekonomickej fakulty UMB Banská Bystrica.
13. 6. 2012SAIA – Informačné stretnutie o štipendiách na mobilitu v zahraničí
12. 6. 2012Prednáška CEQLS: Roland Vaubel "Prečo by Európa nemala byť centralizovaná"
12. 6. 2012KNOW-HUB "Enhancing the regional competences in strategic management of innovation policies"
7. 6. 2012Vedecká kaviareň s Beloslavom Riečanom
6. 6. 2012Etické poradenstvo a profesionálna prax
6. 6. 2012Vodcovstvo a jeho dopad na výkonnosť organizácie -medzinárodný workshop
29. 5. 2012Prezentácia Výročnej správy Amnesty International 2011
24. 5. 2012X.ročník Determinanty sociálneho rozvoja:Sociálna ekonomika a sociálna inklúzia seniorov
23. 5. 2012„Interpretácia multikulturalizmu v Strednej-Európe“
23. 5. 2012Human Capital and Economic Growth
22. 5. 2012Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou SLOVENSKO V ROKOCH NESLOBODY 1938 – 1989 II. Osobnosti známe – neznáme
22. 5. 2012Efficiency Analysis of a Multisectoral Economic System
19. 5. 2012Tréner biatlonu 2012
15. 5. 2012Seminár k evidencii ohlasov na publikačnú a umeleckú činnosť na UMB
14. 5. 2012Úvodné stretnutie k projektu "Regionálny animátor podnikania"
10. 5. 2012Otvorené majstrovstvá UMB v halovom veslovaní
9. 5. 2012Deň Európy s Európskym dokumentačným centrom UK UMB
9. 5. 2012Vedecká kniha 2012
3. 5. 2012Probitová indikácia zvratov hospodárskeho vývoja
26. 4. 2012Databázy Web of Knowledge
26. 4. 2012Prednáška: Analýza časových radov a jej využitie v ekonómii
26. 4. 2012V4 Fórum inovatívneho učenia
25. 4. 2012UMB OUTDOOR CROSSFIT GAME 2012
25. 4. 2012Starnutie v kontexte demografických zmien a starostlivosť o seniorov
24. 4. 2012Výstava zahraničnej odbornej literatúry – POLITOLÓGIA, PRÁVO 2012
24. 4. 2012Prednáška: Daňová politika v cestovnom ruchu
24. 4. 2012Tourism Organization inCzech Republic
24. 4. 2012Destination management in Czech Republic
23. 4. 2012Podnikanie v cestovnom ruchu v Českej republike.
23. 4. 2012„Medias, Internet, Democratie“
20. 4. 2012Slávnostný program UFS Mladosť
19. 4. 2012Inovácie v cestovnom ruchu ako predpoklad konkurencie schopnosti Slovenska na medzinárodom trhu cestovného ruchu
18. 4. 2012Propagácia cestovného ruchu SR v zahraničí ako nástroj rozvíjania interkultúrneho dialógu
18. 4. 2012PREKLAD A TLMOČENIE 10 „Nové výzvy, prístupy, priority a perspektívy“
17. 4. 20121. ročník recitačnej súťaže Puškinov pamätník
17. 4. 2012Prekladateľské soirée: Stretnutie s Dr.h.c. doc. PhDr. Jánom Vilikovským, CSc.
12. 4. 2012Skúška na získanie rakúskeho jazykového diplomu OSD a DWD
12. 4. 2012Prednáška guvernéra Národnej banky Slovenska
3. 4. 2012Univerzitné Dni Kariéry 2012
29. 3. 2012Multiodborová databáza EMERALD a budúcnosť akademického publikovania
29. 3. 2012Študetská vedecká aktivita 2012
27. 3. 2012Microsoft Tech Days Slovakia 2012
23. 3. 2012Stretnutie s absolventmi frankofónneho štúdia na UMB
20. 3. 2012Destinačný manažment,destinačný marketing a destinační manažéri v praxi.
16. 3. 2012Studia Academica Turistica
15. 3. 2012Prednáška - Odhad makroekonomických agregátů
14. 3. 2012Bloomberg Assessment Test
13. 3. 2012Marketing strediska Park Snow Donovaly
29. 2. 2012Vybíjaná - O pohár IMS
29. 2. 2012Etika v biznise
29. 2. 2012FIRST STEP BEFORE CAREER
28. 2. 2012Predaj produktov cestovnej kancelárie DERTOUR Slovakia, s.r.o.
24. 2. 2012Studia Academica Turistica
23. 2. 2012Konferencia: Marketing On the International Markets of Commodities and Services: Global Aspects
21. 2. 2012Quo Vadis Erasmus?
14. 2. 2012Súčasné výzvy Európskej únie a francúzsko-nemecká spolupráca
9. 2. 2012Centrálne verejné obstarávanie a asociované nákupy
7. 2. 2012Výberové konanie na prax do Švajčiarska
28. 1. 2012Deň otvorených dverí
27. 1. 2012Medzinárodná konferencia: CoMiDe - Premostenie rozdielov
23. 1. 2012III. Slovenská univerziáda
 
Podujatia organizované v roku 2011
15. 12. 2011Vedecká kaviareň so Stanislavom Komárekom
15. 12. 2011Prijatie najlepších študentov za ak. rok 2010/2011
7. 12. 2011prof. Ing. Milan Šikula, DrSc.: Globálna kríza a nové výzvy pre ekonomickú vedu
5. 12. 2011Ing. E: Jurzyca: Zvyšovanie kvality vysokoškolského vzdelávania na Slovensku
2. 12. 201150 rokov mladosti - Výročie Univerzitného folklórneho súboru Mladosť
23. 11. 2011Prednáška Mag. Patrika Sagmeistra - Bilaterale Handelsbeziehungen Slowakei-Österreich
23. 11. 2011Čaša vína pre študentov odboru RRVS
22. 11. 2011Dr. Marek Nowacki - TOURISM ATTRACTIONS – CONCEPT, DEVELOPMENT, MANAGEMENT
15. 11. 2011Prezentácia noviniek v databázach ProQuest
15. 11. 2011Týždeň vedy 2011 - Premietanie filmov: "Die Welle"
14. 11. 2011Týždeň vedy 2011 - Beseda s Ing. Garajom, majiteľom firmy Stavivá Garaj
14. 11. 2011Týždeň vedy 2011 - Exkurzia vo firme Alfa Bio
11. 11. 2011College of Modern Business Studies - prezentácia
10. 11. 2011Týždeň vedy 2011 - Seminár "Analýza vybraných otázok finančného a bankového trhu po vstupe Slovenskej republiky do Hospodárskej a menovej únie"
10. 11. 2011Týždeň vedy 2011 - Seminár "Dynamické modely v ekonómii"
10. 11. 2011Týždeň vedy 2011 - Premietanie filmov: Michael Moore: „Sicko“
10. 11. 2011Seminar Academica Turistica - Možnosti oživenia cestovného ruchu na Slovensku v časoch globálnej hospodárskej krízy
10. 11. 2011Jazyková skúška na medzinárodný certifikát Diplom Wirtschaftsdeutsch
10. 11. 2011Odborná prednáška s daňovou (controllingovou) problematikou
10. 11. 2011Kurz Manažér kvality
9. 11. 2011Týždeň vedy 2011 - Vedecký seminár "Ekonomické vzdelávanie vo svetle hospodárskej krízy"
9. 11. 2011Deň otvorených dverí EF UMB
9. 11. 2011Narodne kolo medzinarodnej sutaze KPMG
8. 11. 2011Prednáška Mgr. Jakub B. Bączeka: Animácia v cestovnom ruchu v Poľsku a v zahraničí
8. 11. 2011KPMG International Case Competition
7. 11. 2011Týždeň vedy 2011 - Prednáška Ing. Andrea Sujová, PhD.: "Manažment zmien podnikov založený na princípoch procesného riadenia"
27. 10. 2011Vedecká kaviareň s Vladimírom Štefkom
27. 10. 2011KPMG - Ace The Case
27. 10. 2011Ace the Case Banská Bystrica
26. 10. 2011Prednáška p. MARTINA HORSKÉHO - CK DERTOUR a obchodných partnerov
18. 10. 2011Medzinárodná vedecká konferencia „Európa 2020 – stratégia pre inteligentnú, stabilnú a inkluzívnu Európu “
13. 10. 2011INTERNATIONAL DAY
13. 10. 2011Medzinárodná vedecká konferencia "Ekonomické, sociálne, environmentálne a legislatívne aspekty spoločensky zodpovedného podnikania"
12. 10. 2011Vedecké kolokvium „Vplyv zostreného bankového dohľadu na banky a investorov v kontexte krajín Eurozóny“
11. 10. 2011Exkurzia "Day in Life", IBM Slovensko, Bratislava
6. 10. 2011VIII. Medzinárodná vedecká konferencia aplikovanej štatistiky FernStat 2011
6. 10. 2011Regionálna prehliadka prác mladých štatistikov a demografov
6. 10. 2011Seminar Academica Turistica
4. 10. 2011PREDNÁŠKA: prof. A. Schuh - Going East – CEE seen from a Western perspective
4. 10. 2011PREDNÁŠKA: prof. A. Schuh - Studium in Wien – das JOSZEF Programm
27. 9. 2011PREDNÁŠKA - Money and Banking System: State vs. Market
23. 9. 2011Welcome Event for foreign students
21. 9. 2011Výberové konanie na prax do Švajčiarska
8. 9. 2011Športový deň EF UMB
24. 6. 2011Scientia Iuventa 2011
12. 6. 2011Odborná exkurzia do Švajčiarska
9. 6. 2011Slávnostné zasadnutie Vedeckej rady UMB - udedelenie čestného titulu Doctor Honoris Causa UMB
9. 6. 2011Vedecká kaviareň so Stanislavou Hronovou
9. 6. 2011Slávnostná vedecká rada UMB
26. 5. 2011Medzinárodná vedecká konferencia: "Sociálne podnikanie a dobrovoľníctvo"
26. 5. 2011Sociálne podnikanie a dobrovoľníctvo
26. 5. 2011Vedecká kaviareň s Antonom Krištínom
20. 5. 2011IT Day - Športový deň univerzít
5. 5. 2011Seminar Academica Turistica
5. 5. 2011Academická Banska Bystrica 2011
28. 4. 2011Workshop k ukončeniu projektu VEGA 1/0207/09 Kontrahovanie služieb vo verejnom sektore Partnerstvo verejného a súkromného sektora
27. 4. 2011Medzinárodná vedecká konferencia „Citoyennetés et Nationalités en Europe (Citizenship and Nationalities in Europe)“
27. 4. 2011Prednáška: Proper governance of tourism region
19. 4. 2011Celodenná exkurzia v Domove sociálnych služieb Sušany, okr. Rimavská Sobota, MÚ Rimavská Sobota
18. 4. 2011Prednáška: Ekonomický význam lázeňství v České republice
18. 4. 2011Prednáška: Změny v motivacích účastníků cestovního ruchu
14. 4. 2011Seminar Academica Turistica
13. 4. 2011Exkurzia: Kúpele Bojnice a Hotel Bojnický vínny dom
12. 4. 2011Prednáška k Sčítaniu obyvateľov, domov a bytov 2011
12. 4. 2011Prednáška: Na začiatku sme nevedeli, že sa niečo nedá
11. 4. 2011Exkurzia v Štátnom archíve Banská Bystrica
5. 4. 2011ČSOB Hlava - Päta
4. 4. 2011Prednáška, prednášajúci: Ing., RNDr. T. Zavadil, PhD., NBS Bratislava
2. 4. 2011Príprava na prijímacie skúšky z matematiky
31. 3. 2011Študentské vedecká aktivita
30. 3. 2011Odborná prednáška „Communication Between Cultures: A Diplomat`s Personal Perspective“
29. 3. 2011Prednáška: Daňová politika v cestovnom ruchu
29. 3. 2011Banskobystrický matematický seminár Aká si mi krásna
28. 3. 2011Súťaž pre uchádzačov o štúdium na vysokej škole o cenu Slovenskej sporiteľne
15. 3. 2011Banskobystrický matematický seminár Aká si mi krásna
10. 3. 2011Seminar Academica Turistica
5. 3. 2011Príprava na prijímacie skúšky z cudzích jazykov
5. 3. 2011Príprava na prijímacie skúšky z cudzích jazykov
5. 3. 20119. ples pedagogickej fakulty
1. 3. 2011Odborná prednáška „EURES“
1. 3. 2011Jazyková skúška na medzinárodný jazykový certifikát UNIcert® III.
22. 2. 2011Prednáška: Predaj produktov cestovnej kancelárie DERTOUR Slovakia s.r.o.
17. 2. 2011Seminar Academica Turistica
29. 1. 2011Deň otvorených dverí EF UMB
14. 1. 2011Kapitalizmus a rodina - prof. Horwitz
11. 1. 2011Novoročné stretnutie zamestnancov EF UMB
11. 1. 2011Inaugurácia dekana EF UMB
 
Podujatia organizované v roku 2010
26. 11. 2010Medzinárodná vedecká konferencia: "Súčasné výzvy v riadení podniku II."
25. 11. 2010Prijatie najlepších študentov
18. 11. 2010Exkurzia Tatravagónka Poprad
8. 11. 2010Národná cena za kvalitu za rok 2010, Bratislava
21. 10. 2010Exkurzia "Day in Life", IBM Slovensko, Bratislava
19. 10. 2010Medzinárodná vedecká konferencia Európa 2010 - "Spoločne v boji proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu v kontexte Miléniových rozvojových cieľov a význam rozvojovej pomoci"
8. 10. 2010regionálna konferencia "Mosty k rodine"
6. 10. 2010prezentačná akcia ESN UMB Banská Bystrica
6. 10. 2010prednáška Best Guest - UNI 2010
5. 10. 2010Informačné stretnutie AIESEC
5. 10. 2010prezentačná akcia ESN UMB Banská Bystrica
24. 9. 2010Športový deň EF UMB
16. 9. 2010Slávnostné otvorenie akademického roka 2010/2011
21. 5. 2010Medzinárodná vedecká konferencia "Sociálne podnikanie"
29. 4. 2010vedecká prednáška "Miestny a komunitný ekonomická rozvoj"
29. 4. 2010prednáška s diskusiou "Politika a prax vidieckeho a regionálneho rozvoja"
28. 4. 2010TEMPUS - vzdelávací seminár
28. 4. 2010prednáška Ing. Eugen Jurzyc
27. 4. 2010prednáška Ing. Viera Tomanová, PhD.
27. 4. 2010Prednáška Ing. Viery Tomanovej, PhD. "Sociálna politika na Slovensku a perspektívy jej vývoja"
26. 4. 2010Pedagogický aktív
26. 4. 2010Festival španielskych filmov
22. 4. 2010ŠVA - študentská vedecká aktivita
22. 4. 2010Informačné prednášky ERASMUS, SAIA, ESN, AISEC
22. 4. 2010Študentská vedecká aktivita
21. 4. 2010"Ekonómovia v pohybe"
21. 4. 2010Ekonómovia v pohybe
21. 4. 2010Deň Zeme
20. 4. 2010prednáška Dmytra Konyševa
19. 4. 2010Festival španielskych filmov
16. 4. 2010medzi. konf. "Cultural expressions and european identities"
16. 4. 2010Medzinárodná vedecká konferencia "EXPRESSIONS CULTURELLES ET IDENTITÉS EUROPÉENNES"
13. 4. 2010Prednáška Ing. Ivana Mikloša "Svetová kríza a postavenie slovenskej ekonomiky"
12. 4. 2010Festival španieskych filmov
8. 4. 2010koncert Akadémie umení
7. 4. 2010Prijatie zahraničnej študentky MSc. Anne Strøm Prestvik
25. 3. 2010kurz "Manažér kvality"
12. 3. 2010Slávnostné odovzdanie dekrétu o začlenení UMB medzi univ. VŠ
11. 3. 2010prednáška Kariérne centrum
10. 3. 2010Andrej Kiska - dobrý anjel
10. 3. 2010zasadnutie Študentskej rady
9. 3. 2010Kariérne centrum
9. 3. 2010Prijatie zahraničných študentov - ERASMUS
8. 3. 2010Akademický senát
24. 2. 2010Informačné stretnutie AIESEC
23. 2. 2010IUVENTA - prezentácia dobrovoľníckych programov
22. 2. 2010prednáška "Spoločnosť a ekonomika založená na vzdelaní"
22. 2. 2010Obchodník 2
16. 2. 2010Informačné stretnutie pre študentov - zahraničná stáž (CC USA)
10. 2. 2010výber študentov - prax Švajčiarsko
8. 2. 2010Informačné stretnutie - odborná stáž
6. 2. 20104. reprezentačný ples
6. 2. 2010Spoločenský večer Ekonomickej fakulty
2. 2. 2010Pedagogický aktív
30. 1. 2010Deň otvorených dverí EF UMB
12. 1. 2010Novoročné stretnutie zamestnancov EF UMB
 
Podujatia organizované v roku 2009
14. 12. 2009záverečný seminár "Najlepší nápad" a "PDP"
3. 12. 2009Vedecká rada
3. 12. 2009Prijatie najlepších študentov za akad. rok 2008/2009
1. 12. 2009Promo akcia MICROSOFT
28. 11. 2009Koncert univerzitného súboru Mladosť
26. 11. 2009kurz "Interný audítor kvality"
25. 11. 2009Stretnutie študentov
19. 11. 2009Deň otvorených dverí
18. 11. 2009Prednáška pána Mariána Šúplatu, člena kabinetu eurokomisára v Bruseli
12. 11. 2009Imatrikulácia
11. 11. 2009Exkurzia "Betonika - Priechod"
3. 11. 2009konferencia "Duševné vlastníctvo"
29. 10. 2009kurz "Manažér sociálneho podnikania"
29. 10. 2009zasadnutie Akademickej obce
15. 10. 2009Študentská kvapka krvi
8. 10. 2009kurz "Manažér kvality"
6. 10. 2009Medzinárodná ved. konf. "Tvorivosť a inovácie"
5. 10. 2009Prednáška
5. 10. 2009Seminár "Prípadové štúdie z marketingu na príklade podniku Kago"
24. 9. 2009kurz "Manažér sociálneho podnikania"
23. 9. 2009Výber študentov - prax Švajčiarsko
18. 9. 2009Športový deň
18. 9. 2009Športový deň EF UMB
17. 9. 2009Pedagogický aktív
16. 9. 2009Slávnostné otvorenie akademického roka 2009/2010
12. 9. 2009Školenie
27. 7. 2009Detská univerzita "Slovensko-krajina mojich predkov"
25. 6. 2009Vedecká rada EF UMB
15. 6. 2009Prednášky pre rodičov - prijímacie konanie
15. 6. 2009Socrates Erasmus
12. 6. 2009Scientia Iuventa
4. 6. 2009prednáška "Reforma vedy a výskumu v Českej republike"
4. 6. 2009Medzinárodná konferencia "Univesrities in Central Europe 20 years after the fall of the Berlin Wall
4. 6. 2009Medzinárodná konferencia "Universities in Central Europe 20 years after the fall of the Berlin Wall"
3. 6. 2009Medzinárodná vedecká konferencia "Kultúra, umenie, vzdelanie"
22. 5. 2009"Úloha územných samospráv v regionálnom rozvoji"
21. 5. 2009"Aktuálne otázky verejných financií"
20. 5. 2009MICROSOFT pre školstvo
14. 5. 2009"Cestovný ruch - teória a prax v podmienkach globalizácie"
13. 5. 2009Dizertačné skúšky
6. 5. 2009Vysoká škola Hotelová Praha
29. 4. 2009Prednáška - Ing. Ľudovít Kaník "Dôchodkový systém v SR - II. pilier"
27. 4. 2009Gremium dekanky
23. 4. 2009Školská vedecká aktivita
23. 4. 2009Asociácia lekárnikov Slovenska
23. 4. 2009Študentská vedecká aktivita
22. 4. 2009Cimbalový koncert - Akadémia umení Banská Bystrica
16. 4. 2009Slávnostné zasadnutie Vedecká rada UMB
16. 4. 2009Vedecká rada UMB
2. 4. 2009Medzinárodná vedecká konferencia "Inovácie..."
1. 4. 2009Pedagogický aktív
26. 3. 2009Medzinárodná vedecká konferencia "EURODOC 2009"
25. 3. 2009Vedecký seminár - Benedicte Madinier
25. 3. 2009EURODOC - Medzinárodná konferencia
24. 3. 2009Prednáška "Krízový manažment v podniku cestovného ruchu v čase globálnej hospodárskej krízi
23. 3. 2009Schmognerová - prednáška
23. 3. 2009Prednáška Brigity Schmognerovej "Crisis Response Must Be More Ambitious"
12. 3. 2009Red Bull Paper Wings
12. 3. 2009Verejná habilitačná prednáška Ing. Miloš Hitka PhD.
12. 3. 2009Zasadnutie vedeckej rady EF UMB
10. 3. 2009Radičová - prednáška
10. 3. 2009Prednáška "Fungovanie klastra Liptov"
10. 3. 2009Prednáška prof. PhDr. Ivety Radičovej, PhD. "Sociálna spravodlivosť v 21. storočí"
9. 3. 2009Prednáška Ing. Radovana Strihu "Ochranná známka"
5. 3. 2009Valné zhromaždenie OZ Ekonómia
28. 2. 2009Spoločenský večer EF UMB
28. 2. 2009Spoločenský večer Ekonomickej fakulty
26. 2. 2009Kurz "Manažér sociálneho podnikania"
24. 2. 2009Prednáška "Daňová politika v cestovnom ruchu"
19. 2. 2009Obhajoba dizertačných prác
19. 2. 2009Pozvánka pre študentov - informačné stretnutie
30. 1. 2009Univerzitný bál
8. 1. 2009Novoročné stretnutie zamestnancov
8. 1. 2009Čaša vína
 
Podujatia organizované v roku 2008
18. 12. 2008Vedecká rada EF
17. 12. 2008Seminár "Najlepší nápad 2008"
15. 12. 2008gremium dekanky
9. 12. 2008Odborný seminár : Obchodné rokovanie vo francúzskom jazyku
9. 12. 2008Celoslovenské testovanie študentov - YOUNG TALENTS
3. 12. 2008Prijatie najlepších študentov Ekonomickej univerzity UMB v Banskej Bystrici v akademickom roku 2007/2008
2. 12. 2008Prezentácia
2. 12. 2008Prezentácia
29. 11. 2008Deň otvorených dverí EF UMB
29. 11. 2008Deň otvorených dverí EF UMB
27. 11. 2008Seminár
26. 11. 2008"Slovenská ekonomika po zavedení eura" a "Euro naša mena"
26. 11. 2008Odborný seminár: Nemecký manažér Ing. Ralf Ostermeyer
25. 11. 2008Deň otvorených dverí
25. 11. 2008Tatra banka - pracovné stretnutie
24. 11. 2008Gremium dekanky
21. 11. 2008Imatrikulácia Poprad
20. 11. 2008Prijatie zahraničných lektorov
20. 11. 2008Seminár CCV – 90 ľudí
19. 11. 2008Prijatie zahraničných študentov
19. 11. 2008Obhajoba dizertačnej práce - Ing. Marcineková
18. 11. 2008Verejná prednáška "Prečo sa zaujímať o vlastnú správu svojich peňazí"
14. 11. 2008Beánie
13. 11. 2008Imatrikulácia
13. 11. 2008Interkulturelle Kommunikation in Staat und Verwaltug 2
13. 11. 2008Imatrikulácia študentov prvého ročníka
12. 11. 2008Pracovná návšteva členov Komplexnej akreditačnej komisie MŠ SR
10. 11. 2008Workshop - Stilistische Aspekte der Wortbildung und ihre Relevanz in der Wirtschaftssprach
6. 11. 2008Zasadnutie Vedeckej rady UMB
30. 10. 2008Odborný seminár Präsentationstechniken
30. 10. 2008Interkulturelle Kommunikation in Staat und Verwaltug 1
29. 10. 2008Microsoft DEVDAYS
28. 10. 2008Verejná prednáška „Cena štátu“
28. 10. 2008Svetová finančná kríza a jej dopad na ekonomiku Slovenska
27. 10. 2008Diskusné fórum k prijatiu Eura na Slovensku
27. 10. 2008Diskusné fórum "10 rokov hospodárskej a menovej únie EURO - nástroj európskej stability a rastu"
24. 10. 2008Koncert Speváckeho zboru slovenských učiteľov
23. 10. 2008Medzinárodná vedecká konferencia Procesné riadenie 2008
23. 10. 2008Mimoriadne Valné zhromaždenie OZE
10. 10. 2008Promócie absolventov Bc. štúdia v BB
10. 10. 2008Promócie absolventov Bc. štúdia v BB
9. 10. 2008Promócie absolventov Bc. štúdia v BB
9. 10. 2008Promócie absolventov Bc. štúdia v BB
9. 10. 2008Promócie docenti + PhD.
7. 10. 2008Workshop - Projektový manažment v podmienkach slovenských univerzít
7. 10. 2008Veľtrh vzdelávania AKADEMIA
6. 10. 2008Pracovné stretnutie zástupcov Univerzity v Reims a Versailes
6. 10. 2008Spoločný štud. program F, CZ, PL
2. 10. 2008Konferencia – Lisabonská stratégia pre rast a zamestnanosť
29. 9. 2008Kurz – Pracovné právo, kurz zamestnancov SAŽP
29. 9. 2008Prednáška KAGO - Princípy marketingu a ich realizácia na príklade medzinárodných úspechov firmy KAGO
26. 9. 2008Promócie absolventov Ing. štúdia v SNV
26. 9. 2008Promócie absolventov Bc. štúdia v PP
25. 9. 2008Obhajoby habilitačných prác: Marasová – 9:00, Liptáková – 11:00
25. 9. 2008Zasadnutie Vedeckej rady EF UMB
24. 9. 2008Obhajoby dizertačných prác: Krnáč - 9:00, Jaďuď – 11:00
23. 9. 2008Kurz – Projektový manažment, kurz zamestnancov SAŽP
23. 9. 20082. Slovenská kooperačná burza
22. 9. 2008Konferencia Centra celoživotného vzdelávania + otvorenie kariérneho centra UMB
19. 9. 2008Náhradný termín prijímačiek na doktorandské štúdium
18. 9. 2008Slávnostné otvorenie AR 2008/2009
18. 9. 2008Zápisy Univerzita tretieho veku
18. 9. 2008Slávnostné otvorenie akademického roka 2008/2009 na UMB
17. 9. 2008Sympózium – Problémy marketingového manažmentu v podmienkach globalizácie
17. 9. 2008Pracovné rokovanie - Tatrasvit, a.s.
17. 9. 2008Účasť KCRSS na výstave Slovenská Zima – 5. výstava cestovného ruchu
9. 7. 2008Prijímacie skúšky na 2. stupeň štúdia na akademický rok 2008/09
5. 7. 2008Promócie absolventov inžinierskeho štúdia EF UMB v B. Bystrici
3. 7. 2008Habilitačné konanie
30. 6. 2008Prijímacie skúšky na 3. stupeň štúdia na akademický rok 2008/09
27. 6. 2008Promócia absolventov inžinierskeho štúdia na EF UMB v B. Bystrici
26. 6. 2008Habilitačné konanie
26. 6. 2008Zasadnutie vedeckej rady EF UMB v B. Bystrici
26. 6. 2008Prednáška "Reforma vedy a výskumu v Českej republike"
23. 6. 2008Obhajoby dizertačných prác
23. 6. 2008Štátne (súborné) skúšky z ekonómie, bakalárske skúšky
19. 6. 2008Pracovné stretnutie k záverom SWOT analýz katedier a k návrhu zásad výkonového modelu
18. 6. 2008Zasadnutie odborovej komisie EMP
17. 6. 2008Zasadnutie odborovej komisie CR
17. 6. 2008Stretnutie zamestnancov s vedením UMB k Dlhodobému zámeru rozvoja UMB
16. 6. 2008Prijímacie skúšky na 1. stupeň štúdia na akademický rok 2008/09
16. 6. 2008Zasadnutie odborovej komisie VES
13. 6. 2008Doktorandské konferencia "Scientia Iuventa 2008"
12. 6. 2008Zasadnutie Akademického senátu EF UMB
12. 6. 2008Písomné testy zo štátnej jazykovej skúšky v ekonomickom odbore
10. 6. 2008Konferencia "Manažérstvo sťažností ako nástroj riadenia vzťahov so zákazníkom"
9. 6. 2008Štátne a záverečné jazykové skúšky v ekonomickom odbore
6. 6. 2008Promócie absolventov Univerzity tretieho veku UMB
2. 6. 2008Inžinierske štátne skúšky
29. 5. 2008Konferencia "Nové podnikateľské modely pre rozvoj sociálnej ekonomiky"
24. 5. 2008Konzultačný deň pred prijímacími skúškami pre uchádzačov o štúdium na EF UMB
12. 5. 2008Štátnicové semináre
6. 5. 2008Študnestká kvapka krvi
5. 5. 2008Diskusné fórum na tému "Čo prinesie Lisabonská zmluva?"
22. 4. 2008Prednáška Dr. Hanningera - Komunikácia v transnacionálnom podniku
22. 4. 2008Študentská konferencia
8. 4. 2008Prednáška Ing. Kerna - "Nemeckí investori na Slovensku"
31. 3. 2008Návšteva zahraničného hosťa - prof. Schaffahauser
29. 3. 2008Prípravný kurz na prijímacie skúšky z ekonómie
27. 3. 2008Zasadnutie Vedeckej rady EF UMB
26. 3. 2008Habilitačná prednáška - Ing. Mária Seková, PhD.
15. 3. 2008Návšteva zahraničného hosťa - Dr. Itir Ozer, Hacettepe University, Turecko
11. 3. 2008Seminár "Občianska participácia v Banskej Bystrici"
5. 3. 2008Informačné stretnutie k programom Tempus IV, Atlantis a Kanada
3. 3. 2008Návšteva zahraničného hosťa - RNDr. Jana Šimšová, PhD. - Univerzita J.E.Purkyne, ČR
2. 3. 2008Návšteva zahraničného hosťa - Erkan Demirbas, Fahit University, Turecko
29. 2. 2008Kurz "Interný audítor kvality"
28. 2. 2008Obhajoby dizertačných prác
26. 2. 2008Okrúhly stôl o postavení žien v dnešnej spoločnosti
18. 2. 2008Návšteva zahraničného hosťa C. Dugler, PhD. - Analadu University, Turecko
16. 2. 2008Prípravné kurzy na prijímaciu skúšku z anglického jazyka
16. 2. 2008Prípravné kurzy na prijímaciu skúšku z anglického jazyka
15. 2. 2008Seminár „Präsentationstechniken – Feedbackseminar“
14. 2. 2008Pedagogický aktív
8. 2. 20082. reprezentačný ples EF UMB
8. 2. 2008Ples Ekonomickej fakulty
4. 2. 20088. zimné majstrovstvá zamestnancov UMB
26. 1. 2008Univerzitný bál UMB
21. 1. 2008Štátne skúšky z ekonómie
16. 1. 2008Stretmutie manažmentov fakúlt, garantov ŠO, akademických senátov fakúlt a akademickej obce s rektorkou UMB k ďalším persepktívam rozvoja UMB
14. 1. 2008Štátne záverečné jazykové skúšky
8. 1. 2008Novoročné stretnutie zamestnancov fakulty
 
Podujatia organizované v roku 2007
14. 12. 2007Kolégium dekanky EF UMB
13. 12. 2007Zasadnutie Vedeckej rady EF UMB
8. 12. 2007Deň otvorených dverí
6. 12. 2007Cena predsedu BBSK
5. 12. 2007Prijatie najlepších študentov v akad.roku 2006/2007
4. 12. 2007Medzinárodná vedecká konferencia "Verejné financie a euro"
4. 12. 2007Návševa prezidenta SR Ivana Gašparoviča
28. 11. 2007Aerobik maratón
25. 11. 2007Návšteva zahraničného hosťa - Dr. Jenny van Sten-Van t Hoff, Rotterdam Bussiness School, Holandsko
23. 11. 2007Imatrikulácia študentov 1. roku štúdia
22. 11. 2007Turistický prechod Panský diel - Špania dolina
22. 11. 2007Zasadnutie Vedeckej rady UMB
21. 11. 2007Návšteva zahraničného hosťa - Srecko Devjak, Univerzita v Ljubljane, Slovinsko
21. 11. 2007Návšteva zahraničného hosťa - Bujan Pecek , Univerzita v Ljubljane, Slovinsko
19. 11. 2007Návšteva zahraničného hosťa - dipl. Ing. Ralf Ostermayer, Fermas Sl. Ľupča
19. 11. 2007Návšteva zahraničného hosťa - Dr. Colin Lawson, Universita of Bath, Veľká Británia
19. 11. 2007Obhajoby dizertačných prác
16. 11. 2007Beánie
12. 10. 2007Stretnutie s bývalými zamestnancami
14. 6. 2007Deň dekanky
7. 6. 2007Medzinárodná vedecká konferencia „Odborný jazyk a interkultúrna komunikácia“
1. 6. 2007Medzinárodná vedecká konferencia "Scientia Iuventa"
24. 5. 2007Medzinárodná vedecká konferencia "Determinanty sociálneho rozvoja - sociálne podnikanie V."
26. 4. 2007Študentská vedecká konferencia "Študentské vedecké fórum 2007"
15. 2. 2007Medzinárodná vedecká konferencia" Ekonomická teória a prax - dnes a zajtra II - ETAP II"
14. 2. 2007Slávnostná vedecká rada UMB
13. 2. 2007Tlačová konferencia
6. 2. 2007Odovzdávanie osvedčení kvality
13. 1. 2007Ples Ekonomickej fakulty
12. 1. 2007Stretnutie absolventov fakulty
4. 1. 2007Čaša vína
 
Podujatia organizované v roku 2006 alebo skôr
30. 11. 2006Najlepší študenti
9. 11. 2006Voľby dekana fakulty
28. 6. 2006VUB Student Award
22. 6. 2006Doctor honoris causa
22. 6. 2006Cena rektora
2. 6. 2006Microsoft
27. 4. 2006Študentské vedecké fórum 2006
24. 4. 2006Prednáška Ľudovíta Kaníka
2. 2. 2006Certifikát kvality na EF
3. 1. 2006Novoročné stretnutie zamestnancov fakulty
12. 12. 2005Študentská osobnosť
3. 6. 2005Prednáška - prof. Hindls, prof. Hronová
20. 5. 2005Inauguračná prednáška - doc. Ing. Ľubica Švantnerová, PhD.
4. 5. 2005Prednáška - p. Kago
29. 4. 2005Socrates Erasmus
14. 4. 2005Prednáška - p. Norel
12. 4. 2005Medzinárodná akreditácia
5. 4. 2005Prednáška - p. Gilles Rouet
6. 10. 2004Vysokoškolský veľtrh v Bratislave
22. 9. 2004prof. Dr. René Schaffhauser
18. 3. 2004Inauguračná prednáška - doc. Jaroslav Ďaďo, PhD.
9. 2. 2004Prednáška - prof. Buzelay

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Dátum aktualizácie: 24. 1. 2013 | Aktualizoval: Divoková Ľuba
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111