Ekonomická fakulta
Úvod > Fakulta >

Stretnutie pracovníkov KOJK so študentmi Gymnázia Š.Moyzesa v Banskej Bystrici

Dátum: 10. 6. 2014
Čas začiatku: 09:00
Čas ukončenia: 13:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Ekonomická fakulta UMB Banská Bystrica
Odborný gestor: EF UMB - Katedra odbornej jazykovej komunikácie
Hlavný cieľ: -
Kategória: Iné
Rokovací jazyk: slovenský
nemecký
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:-
Ďalšie informácieŠtudenti vystúpia s krátkym divadielkom v nemeckom jazyku, s ktorým vyhrali celoslovenské kolo jazykovej súťaže "jazykový kvet".
 
Kontaktná osoba
Meno: Vanda Maráková
Titul: doc., Ing.,PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB Banská Bystrica
E-mail:
vanda.marakova
Telefón: 048/446 2178
 
Fotogaléria
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Dátum aktualizácie: 24. 1. 2013 | Aktualizoval: Divoková Ľuba
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111