Ekonomická fakulta
Úvod > Fakulta >

Ekonomická fakulta UMB rodičom

Dátum: 8. 6. 2015 - 9. 6. 2015
Čas začiatku: 09:00
Čas ukončenia: 11:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Ekonomická fakulta UMB - Aula Rotunda
Odborný gestor: KE EF UMB - PhDr. Marián Kika, PhD.
Hlavný cieľ: Zvýšiť informovanosť rodičov o EF UMB, propagácia EF UMB.
Kategória: Iné
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:-
Tematické okruhy:-
Ďalšie informácie-
 
Kontaktná osoba
Meno: Marián  Kika
Titul: PhDr.,PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB Banská Bystrica - KE
E-mail:
marian.kika
Telefón: 048/446 2654
 
Fotogaléria
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Dátum aktualizácie: 24. 1. 2013 | Aktualizoval: Divoková Ľuba
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111