Ekonomická fakulta
Úvod > Fakulta >

Prednáška Mateja Dobríka: "CUBA mojimi očami."

Prednášajúci: Matej Dobrík - dlhoročný sprievodca a cestovateľ.
 
Dátum: 15. 4. 2015
Čas začiatku: 16:00
Čas ukončenia: 18:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Ekonomická fakulta UMB - poslucháreň P1 - nová budova
Odborný gestor: Mgr. Janka Kubeková, PhD.
Kategória: Prednášky
Rokovací jazyk: slovenský
 
Kontaktná osoba
Meno: Janka Kubeková
Titul: Mgr.,PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB Banská Bystrica
E-mail:
janka.kubekova
Telefón: 048/446 2521
 
Fotogaléria
 
Zoznam priložených súborov

CUBA4.pdf (24. 3. 2015 14:57:23)

>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Dátum aktualizácie: 24. 1. 2013 | Aktualizoval: Divoková Ľuba
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111