Ekonomická fakulta
Úvod > Fakulta >

Bubble net: w

Dátum: 31. 3. 2015
Čas začiatku: 12:00
Čas ukončenia: 15:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Ekonomická fakulta UMB Banská Bystrica - areál EF
Odborný gestor: doc.Ing.Anna Vaňová, PhD.
Kategória: Iné
Rokovací jazyk: slovenský
 
Kontaktná osoba
Meno: Miroslav, Lucia Hruška, Randová
Titul: Ing.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB Banská Bystrica
E-mail:
miroslav.hruska
Telefón: 048/446 2219
 
Fotogaléria
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Dátum aktualizácie: 24. 1. 2013 | Aktualizoval: Divoková Ľuba
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111