Ekonomická fakulta
Úvod > Fakulta >

Deň otvorených dverí pre uchádzačov o štúdium na EF UMB

Dátum: 11. 11. 2015
Čas začiatku: 11:00
Čas ukončenia: 13:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Ekonomická fakulta UMB - Aula Rotunda
Odborný gestor: doc. Ing. Anna Vaňová, PhD.
Hlavný cieľ: -

Kategória: Iné
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:-
Tematické okruhy:-
Ďalšie informácie-
 
Kontaktná osoba
Meno: Ľuboslava Divoková
Titul:
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB Banská Bystrica
E-mail:
luba.divokova
Telefón: 048/ 446 2132
 
Zoznam priložených súborov

DOD - 11..11.2015 - pozvánka.doc (6. 11. 2015 10:48:01)

>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Dátum aktualizácie: 24. 1. 2013 | Aktualizoval: Divoková Ľuba
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111