Ekonomická fakulta
Úvod > Fakulta >

Prečo je vzdelanie na okraji záujmu spoločnosti? (nevyhnutnosť zmeny z pohľadu ekonóma)

Prednáška zo série "štrajkových prednášok", ktorými chcú naši učitelia prispieť k diskusii o aktuálnych problémoch v našom školstve a spoločnosti.
 
Dátum: 2. 3. 2016
Čas začiatku: 13:50
Čas ukončenia: 15:10
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Ekonomická fakulta UMB, Hlavná budova, poslucháreň č. 6
Odborný gestor: doc. Ing. Jozef Horeháj, PhD.
Hlavný cieľ: Obohatiť diskusiu o súčasnom dianí v školstve a postavení vzdelávania v našej spoločnosti z pohľadu ekonomického rozvoja spoločnosti.
Kategória: Iné
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:knowledge-based economy, education, public expenditure
Ďalšie informácie-
 
Kontaktná osoba
Meno: Ľuba Kubišová
Titul: Mgr.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB
E-mail:
luba.kubisova
Telefón: 048 446 2531
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Dátum aktualizácie: 24. 1. 2013 | Aktualizoval: Divoková Ľuba
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111