Ekonomická fakulta
Úvod > Fakulta >

TURISTICKÝ DEŇ pre zamestnancov Ekonomickej fakulty UMB

Dátum: 14. 9. 2016
Čas začiatku: 07:00
Čas ukončenia: 18:30
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Zverovka
Odborný gestor: doc. Ing. Anna Vaňová, PhD., prof. RNDr. Rudolf Zimka, PhD.
Kategória: Iné
Rokovací jazyk: slovenský
 
Kontaktná osoba
Meno: Ľuboslava Divoková
Titul:
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB Banská Bystrica
E-mail:
luba.divokova
Telefón: 048/446 2132
 
Fotogaléria
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Dátum aktualizácie: 24. 1. 2013 | Aktualizoval: Divoková Ľuba
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111