Ekonomická fakulta
Úvod > Fakulta >

Študentská vedecká aktivita 2017

Medzinárodná študentská konferencia, na ktorej študenti prezentujú svoje práce z oblasti ekonomických a spoločenských vied, z oblasti aplikácie kvantitatívnych metód a informatiky, so zameraním sa na samostatnú vedeckú činnosť a prínos pre prax.
 
Dátum: 6. 4. 2017
Čas začiatku: 09:00
Čas ukončenia: 16:30
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Ekonomická fakulta UMB Banská Bystrica
Odborný gestor: doc. Ing. Vanda Maráková, PhD.
Hlavný cieľ: Cieľom konferencie je zapojenie študentov do výskumnej činnosti, získanie nových podnetov pre rozvoj ekonomickej vedy a aplikovateľných poznatkov pre ekonomickú prax.

Kategória: Konferencia s medzinárodnou účasťou
Rokovací jazyk: slovenský
český
anglický
francúzsky
Zhodnotenie:-
Tematické okruhy:ŠVA 2017 bude rozdelená do 8 sekcií: cestovný ruch; ekonomika a manažment podniku; financie, bankovníctvo a investovanie; kvantitatívne metódy a informatika; verejná ekonomika a regionálny rozvoj; spoločenské vedy; manažérske systémy (Poprad) a nová sekcia pre študentov stredných škôl
Ďalšie informácie-
Web: http://www.ef.umb.sk/index.asp?uid=376
 
Kontaktná osoba
Meno: Alena Dobrotová
Titul: Ing.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB
E-mail:
alena.dobrotova
Telefón: 4462155
 
Konferencia je určená pre študentov 1. a 2. stupňa štúdia, študentom SŠ
 
Fotogaléria
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Dátum aktualizácie: 24. 1. 2013 | Aktualizoval: Divoková Ľuba
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111