Ekonomická fakulta
Úvod > Fakulta >

Kurz – Projektový manažment, kurz zamestnancov SAŽP

Dátum: 23. 9. 2008 - 24. 9. 2008
Čas začiatku: 8:00
Čas ukončenia:
Usporiadateľ: Rektorát
Miesto: CRD,EF UMB
Odborný gestor: Prodekan pre rozvoj, Ing. J. Šebo, PhD.
Hlavný cieľ:
Kategória:
Rokovací jazyk:
Zhodnotenie:
 
Kontaktná osoba
Meno:  
Titul:
Organizácia:
E-mail:  
Telefón:
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Dátum aktualizácie: 24. 1. 2013 | Aktualizoval: Divoková Ľuba
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111