Ekonomická fakulta
Úvod > Fakulta >

Daňová politika v ceestovnom ruchu, Ing. Michal Hornok, PhD., GAMO a.s.

Prednáška určená pre študentov odboru cestovného ruchu. Odborník bude prezentovať aktuálne dáta z oblastí daní a daňovej politiky v cestovnom ruchu.
 
Dátum: 27. 3. 2019
Čas začiatku: 9:05
Čas ukončenia: 10:25
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Ekonomická fakulta UMB, T10 P115
Odborný gestor: doc. Ing. Vanda Maráková, PhD.
Hlavný cieľ: Prezentovať aktuálne dáta z oblastí daní a daňovej politiky, možnosti stimulácie rozvoja cieľových miest cestovného ruchu.
Kategória: Prednášky
Rokovací jazyk: slovenský
Tematické okruhy:Dane, daňová politika, daň z ubytovania
 
Kontaktná osoba
Meno: Vanda Maráková
Titul: doc.Ing.PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB
E-mail:
vanda.marakova
Telefón: kl. 2178
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Dátum aktualizácie: 24. 1. 2013 | Aktualizoval: Divoková Ľuba
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111