Ekonomická fakulta
Úvod > Fakulta >

Dizertačné skúšky

Dátum: 13. 5. 2009 - 14. 5. 2009
Čas začiatku: 9:00
Čas ukončenia:
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: zasadačka č. 3
Odborný gestor:
Hlavný cieľ: študijný odbor 3.3.16 ekonomika a manažment podniku
Kategória:
Rokovací jazyk:
Zhodnotenie:
 
Kontaktná osoba
Meno:  
Titul:
Organizácia:
E-mail:  
Telefón:
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Dátum aktualizácie: 24. 1. 2013 | Aktualizoval: Divoková Ľuba
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111