Ekonomická fakulta
Úvod > Fakulta >

Prednáška: Ekonomický význam lázeňství v České republice

Dátum: 18. 4. 2011 - 19. 4. 2011
Čas začiatku: 09:00
Čas ukončenia:
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Ekonomická fakulta UMB
Odborný gestor: Katedra cestovného ruchu a spoločného stravovania EF UMB
Hlavný cieľ: Prednáška v rámci mobility Erasmus: Ing. Pavel Attl, Ph.D., Vysoká škola hotelová v Praze, Česká republika.
Kategória: Zahraničný prednášajúci
Rokovací jazyk: slovenský
český
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:nie sú
Ďalšie informácienie sú
Web: http://www.ef.umb.sk
 
Kontaktná osoba
Meno: Andrej Malachovský
Titul: doc. Ing., PhD.
Organizácia: EF UMB
E-mail:
andrej.malachovsky
Telefón: 0484462211
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Dátum aktualizácie: 24. 1. 2013 | Aktualizoval: Divoková Ľuba
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111