Ekonomická fakulta
Úvod > Fakulta >

Obhajoby dizertačných prác

Dátum: 19. 11. 2007
Čas začiatku: 10.00
Čas ukončenia:
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Ekonomická fakulta
Odborný gestor: Referát VVČaDŠ - prof. Švantnerová, D. Gavalcová
Hlavný cieľ: 10.00 h - Marcus Miehlbacher
13.00 h - Bruse Alan Kiblen
Kategória:
Rokovací jazyk:
Zhodnotenie:
 
Kontaktná osoba
Meno:  
Titul:
Organizácia:
E-mail:  
Telefón:
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Dátum aktualizácie: 24. 1. 2013 | Aktualizoval: Divoková Ľuba
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111