Ekonomická fakulta
Úvod > Fakulta >

Welcome Event for foreign students

Dátum: 23. 9. 2011
Čas začiatku: 10:00
Čas ukončenia:
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Slávnostná aula EF UMB
Odborný gestor: Referát medzinárodných vzťahov EF UMB
Hlavný cieľ: 10:00 - students,
11:00 - teachers.
Cieľom stretnutia bude oficiálne privítanie zahraničných študentov vedením fakulty a vzájomné predstavenie zahraničných študentov a ich vyučujúcich.
Kategória: Iné
Rokovací jazyk: slovenský
anglický
nemecký
francúzsky
Zhodnotenie:
Web: http://www.ef.umb.sk
 
Kontaktná osoba
Meno: Vanda Maráková
Titul: Doc. Ing., PhD.
Organizácia: EF UMB
E-mail:
vanda.marakova
Telefón:
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Dátum aktualizácie: 24. 1. 2013 | Aktualizoval: Divoková Ľuba
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111