Ekonomická fakulta
Úvod > Fakulta >

Exkurzia "Day in Life", IBM Slovensko, Bratislava

Dňa 21. októbra 2010 sa študenti Ekonomickej fakulty UMB v druhom stupni štúdia zúčastnili exkurzie
"Day in Life" v spoločnosti IBM v Bratislave.
 
Dátum: 21. 10. 2010
Čas začiatku: 09:00
Čas ukončenia:
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: IBM Slovensko, Bratislava
Odborný gestor: Katedra ekonomiky a manažmentu podniku
Hlavný cieľ: nie je
Kategória: Iné
Rokovací jazyk: slovenský
anglický
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:nie sú
Ďalšie informácienie sú
Web: http://www.ef.umb.sk
 
Kontaktná osoba
Meno: Ladislav Klement
Titul: Ing., PhD.
Organizácia: EF UMB
E-mail:
ladislav.klement
Telefón: 048 446 21 50
 
Fotogaléria
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Dátum aktualizácie: 24. 1. 2013 | Aktualizoval: Divoková Ľuba
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111