Ekonomická fakulta
Úvod > Fakulta >

Quo Vadis Erasmus?

Panelová diskusia pri príležitosti 25. výročia existencie programu Erazmus
Diskutujúci:
Ján Figeľ, Jozef Ristvej, Beáta Kosová, Igor Kosír, Juraj Tilesch
 
Dátum: 21. 2. 2012
Čas začiatku: 13:30
Čas ukončenia: 15:30
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Slávnostná aula, EF UMB
Odborný gestor: Erasmus Student Network
Kategória: Iné
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
 
Kontaktná osoba
Meno: - -
Titul:
Organizácia:
E-mail:  
Telefón:
 
Fotogaléria
 
Zoznam priložených súborov

Document Quo vadis Erasmus Kam kráčaš Erazmus.pdf (21. 2. 2012 17:19:10)
Quo vadis Erasmus Kam kráčaš Erazmus poster.pdf (21. 2. 2012 17:19:32)

>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Dátum aktualizácie: 24. 1. 2013 | Aktualizoval: Divoková Ľuba
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111