Ekonomická fakulta
Úvod > Fakulta >

Deň otvorených dverí - uchádzači z bilingválnych gymnázií so španielskym jazykom

Dátum: 7. 11. 2013
Čas začiatku: 12:30
Čas ukončenia: 13:50
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Poslucháreň P1, nová budova EF UMB
Odborný gestor: doc. Ing. Vanda Maráková, PhD.
Hlavný cieľ: -
Kategória: Iné
Rokovací jazyk: slovenský
španielsky
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:-
Ďalšie informácie-
Web: http://www.ef.umb.sk/index.asp?uid=786
 
Kontaktná osoba
Meno: Vanda Maráková
Titul: doc. Ing. PhD.
Organizácia: EF UMB
E-mail: vanda.marakova@umb.sk
Telefón:
 
Fotogaléria
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Dátum aktualizácie: 24. 1. 2013 | Aktualizoval: Divoková Ľuba
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111