Ekonomická fakulta
Úvod > Fakulta >

Študentská vedecká aktivita 2014

Medzinárodná študentská konferencia, na ktorej študenti prezentujú svoje práce z oblasti ekonomických a spoločenských vied, z oblasti aplikácie kvantitatívnych metód a informatiky, so zameraním sa na samostatnú vedeckú činnosť a prínos pre prax.
 
Dátum: 10. 4. 2014
Čas začiatku: 09.00
Čas ukončenia: 16.00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Ekonomická fakulta, slávnostná aula
Odborný gestor: doc. Ing. Vanda Maráková, PhD.
Hlavný cieľ: Cieľom konferencie je zapojenie študentov do výskumnej činnosti, získanie nových podnetov pre rozvoj ekonomickej vedy a aplikovateľných poznatkov pre ekonomickú prax.
Kategória: Konferencia s medzinárodnou účasťou
Rokovací jazyk: slovenský
český
anglický
nemecký
francúzsky
Zhodnotenie:-
Tematické okruhy:ŠVA 2014 bude rozdelená do 7 sekcií: 1. sekcia - cestovný ruch 2. sekcia - ekonomika a manažment podniku 3. sekcia - financie, bankovníctvo a investovanie 4. sekcia - kvantitatívne metódy a informatika 5. sekcia - verejná ekonomika a regionálny rozvoj 6. sekcia - spoločenské vedy 7. sekcia - manažérske systémy /v Poprade/
Ďalšie informácie-
 
Kontaktná osoba
Meno: Alena Dobrotová
Titul: Ing.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB
E-mail:
alena.dobrotova
Telefón: -
 
Fotogaléria
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Dátum aktualizácie: 24. 1. 2013 | Aktualizoval: Divoková Ľuba
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111