Ekonomická fakulta
Úvod > Fakulta >

Prednáška profesora Mikuláša Luptáčika: "Vplyv regulácie na efektívnosť firmy."

Dátum: 20. 1. 2014
Čas začiatku: 13:00
Čas ukončenia: 15:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Ekonomická fakulta UMB - učebňa U2 - nová budova
Odborný gestor: Prof. RNDr. Rudolf Zimka, PhD.
Kategória: Prednášky
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Ďalšie informáciePrednášajúci: Univ.Prof.i.R.Dipl.-Ing.Dr.Mikuláš Luptáčik z Ekonomickej univerzity vo Viedni.
 
Kontaktná osoba
Meno: Rudolf Zimka
Titul: Prof.,RNDr.,PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB - KKMaIS
E-mail:
rudolf.zimka
Telefón: 048/446 6621
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Dátum aktualizácie: 24. 1. 2013 | Aktualizoval: Divoková Ľuba
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111