Ekonomická fakulta
Úvod > Fakulta >

Návšteva zahraničného hosťa - RNDr. Jana Šimšová, PhD. - Univerzita J.E.Purkyne, ČR

Dátum: 3. 3. 2008 - 14. 3. 2008
Čas začiatku:
Čas ukončenia:
Usporiadateľ: Ekonomickáfakulta
Miesto: EF UMB, Banská Bystrica
Odborný gestor: RMV EF UMB B. Bystrica - Ing. Krištofík, A. Rákošová
Hlavný cieľ: Mobilita v rámci programu SOCRATES ERASMUS
Kategória:
Rokovací jazyk:
Zhodnotenie:
 
Kontaktná osoba
Meno:  
Titul:
Organizácia:
E-mail:  
Telefón:
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Dátum aktualizácie: 24. 1. 2013 | Aktualizoval: Divoková Ľuba
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111