Ekonomická fakulta
Úvod > Fakulta > Kalendár podujatí >

Prednáška Dr. Hanningera - Komunikácia v transnacionálnom podniku

Dátum: 22. 4. 2008
Čas začiatku: 9.25
Čas ukončenia:
Usporiadateľ: Britské štúdium MBA
Miesto: Ekonomická fakulta UMB, B. Bystrica - slávnostná aula
Odborný gestor: KOJK EF UMB, B. Bystrica - Dr. Miková
Hlavný cieľ: Dr. Hanningera - vedúci filiálky na Slovensku nadnárodného koncernu Roche vo Švajčiarsku
Kategória:
Rokovací jazyk:
Zhodnotenie:
 
Kontaktná osoba
Meno:  
Titul:
Organizácia:
E-mail:  
Telefón:
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Dátum aktualizácie: 18. 9. 2012 | Aktualizoval: Administrátor
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111