Ekonomická fakulta
Úvod > Fakulta > Kalendár podujatí >

Deň otvorených dverí

Dátum: 25. 11. 2008
Čas začiatku: 9:00
Čas ukončenia:
Usporiadateľ: Rektorát
Miesto: zasadačka č. 1, rektorát UMB
Odborný gestor:
Hlavný cieľ:
Kategória:
Rokovací jazyk:
Zhodnotenie:
 
Kontaktná osoba
Meno:  
Titul:
Organizácia:
E-mail:  
Telefón:
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Dátum aktualizácie: 18. 9. 2012 | Aktualizoval: Administrátor
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111