Ekonomická fakulta
Úvod > Fakulta > Kalendár podujatí >

Vedecká kaviareň s Antonom Krištínom

Dátum: 26. 5. 2011
Čas začiatku: 16:00
Čas ukončenia:
Usporiadateľ: Rektorát
Miesto: Barbakan Caffe & Restaurant, Nám. Š. Moysesa 26/52, Banská Bystrica
Odborný gestor: RNDr. Anton Krištín, DrSc.
Hlavný cieľ: Posedenie pri šálke kávy s osobnosťami vedy, techniky a umenia.
Kategória: Prednášky
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:Hlavná téma podujatia: Konflikt človek verzus zviera?
Ďalšie informáciePo skončení bude voľna diskusia s prednášajúcim. Rezervácie nahláste najneskôr jeden deň vopred prostredníctvom e-mailu: vedecka.kaviaren@umb.sk
Web: http://www.umb.sk/umb/umbbb.nsf/page/Vedecka_kaviaren
 
Kontaktná osoba
Meno: Marián  Lihan
Titul: Ing.
Organizácia: Rektorát UMB
E-mail:
vedecka.kaviaren
Telefón:
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Dátum aktualizácie: 18. 9. 2012 | Aktualizoval: Administrátor
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111