Ekonomická fakulta
Úvod > Fakulta > Kalendár podujatí >

SAIA – Informačné stretnutie o štipendiách na mobilitu v zahraničí

Informačné stretnutie o štipendiách na mobilitu v zahraničí
 
Dátum: 13. 6. 2012
Čas začiatku: 13:00
Čas ukončenia:
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica
Miesto: Vzdelávacie centrum UK UMB, Tajovského 51, 1. poschodie, Banská Bystrica
Odborný gestor: Mgr. Antónia Ľachová
Hlavný cieľ: Informácie pre študentov, doktorandov, výskumníkov a vysokoškolských pedagógov o aktuálnych štipendiách, uzávierkach prihlášok na zimný semester 2012/2013
Kategória: Iné
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:štipendiá do zahraničia, akademická mobilita
Ďalšie informáciePodujatie pripravené v spolupráci s organizáciou SAIA, n.o.
Web: http://www.library.umb.sk
 
Kontaktná osoba
Meno: Eva Hollá
Titul: Mgr.
Organizácia: Univerzitná knižnica UMB
E-mail: eva.holla@umb.sk
Telefón: 048-446 52 14
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Dátum aktualizácie: 18. 9. 2012 | Aktualizoval: Administrátor
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111