Ekonomická fakulta
Úvod > Uchádzač >

Virtuálna prehliadka priestorov

3

Ďalšie panoramatické snímky na Google Maps

Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 20. 9. 2021 | Aktualizoval: Administrátor
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111