Ekonomická fakulta
Úvod > Pracoviská > Katedra cestovného ruchu > Spoločenské podujatia >

2014 Čaša vína

Pri príležitosti 50. výročia založenia Katedry cestovného ruchu a spoločného stravovania
zorganizovali študenti 1. roku inžinierskeho štúdia odboru Cestovný ruch dňa 12. marca 2014 pre seba a členov katedry čašu vína.

Členovia katedry ďakujú študentom za pozvanie i za príjemne strávený večer.

                                                                                                                                                


Za obsah zodpovedá: Vedúca KCR | Dátum aktualizácie: 22. 3. 2018 | Aktualizoval: Makovník Tomáš
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111