Naše aktivity

Modelový Európsky parlament

Šiesty ročník sa konal 27. 9. 2019 na Filozofickej fakulte UPJŠ v Košiciach. Výchovno-vzdelávacie projekty slovenských gymnázií v rámci Modelového Európskeho parlamentu vyvrcholili 27. septembra 2019 v celoslovenskom kole tohto podujatia, ktorého 6. ročník sa konal na Filozofickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. V poslednom období sa mladí ľudia čoraz viditeľnejšie zapájajú do riešenia politických, spoločenských a environmentálnych tém. Aj na tomto podujatí reprezentanti siedmich gymnázií dokázali, že vedia pracovať s overiteľnými faktami a informáciami a predstaviť ich v logických a argumentačne podložených návrhoch rezolúcií. Ale preukázali aj schopnosť počúvať, mať porozumenie pre iný názor a dospieť k spoločne prijatej línii rozhodnutí. Zásadne i hravo, empaticky aj so zmyslom pre humor. Projekt Modelového Európskeho parlamentu každoročne spoluorganizuje Informačná kancelária Európskeho parlamentu, Európska pobočka Parížskeho inštitútu Politických vied (Sciences…
Čítať ďalej...

GymnAFest vol.2 : úspešná akcia v Banskej Bystrici

"Na piatok 14. septembra sa už nejaký čas pripravovali a tešili hudobne podkutí študenti gymnázií v Banskej Bystrici, Banskej Štiavnici, Zvolene, Prešove a Žiari nad Hronom. My sme sa boli pozrieť na GymnFest vol.2 v banskobystrickom Robotníckom dome." Viac na : https://www.bystricoviny.sk/kultura/gymnafest-vol-2-francuzske-piesne-dobre-jedlo-pitie-vyborna-atmosfera/ a Alliance Française Banská Bystrica
Čítať ďalej...

Simulácia Európskeho parlamentu - Banská Bystrica, 2017

V piatok 13. októbra sa uskutočnil už 4. ročník simulácie Európskeho parlamentu. Podujatie, ktoré organizujú SFUI, dijonská pobočka Parížskeho inštitútu politických štúdií (Science Po) a Francúzsky inštitút na Slovensku s podporou kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku, sa konalo na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Na výzvu zúčastniť sa dňa zvyšovania povedomia o fungovaní a hodnotách Európskej únie odpovedalo viacero gymnázií zo Slovenska, Českej republiky aj Maďarska. Na jeden deň sa ich žiaci vžili do kože europoslancov, aby tak mohli lepšie pochopiť úlohu Európskeho parlamentu.
Čítať ďalej...