Sekcie

 

Vysoké školy s dvojjazyčných sekciách

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gymnázium Metodova

Section bilingue

Metodova 2

821 08 Bratislava

www.gmet.edupage.org

 

 

 

 

Gymnázium Ľ.Štúra

Section bilingue

Ul. 1. mája č. 170/2

911 35 Trenčín

www.bilingval.sk

 

 

 

Gymnázium J.G. Tajovský

Section bilingue

Tajovského 25

974 01, Banská Bystrica

www.gjgt.sk

 

 

 

Gymnázium M.R. Štefánik

Section bilingue

Nám. L. Novomeského 4

042 24 Košice

www.gmrske.sk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilingválnej sekcie belgicko-slovenský

 

 

 

                Gymnázium bilingválne Žilina                

Ul. T. Ružičku 3

010 01 Žilina

www.gbza.eu

 

 

 

 

 

 

 

Francúzsky posilnil na vysokých školách

 

 

 

 

Gymnázium Ružomberok

Classe européenne

Š. Moyzesa 21

034 01 Ružomberok

www.gymrk.sk